Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Registrace (technická kontrola) nových motorových vozidel dovezených z jiného členského státu

 

V případě nového vozidla, které nebylo dosud zaregistrováno a provozováno a ke kterému provozovatel vlastní ES prohlášení o shodě (tzv. C. O. C list dle směrnice ES 70/156), nemůže být v zásadě po jeho dovozu do jiného členského státu požadováno, aby bylo podrobeno nové technické zkoušce, ledaže takové vozidlo bylo po opuštění závodu výrobce zjevně upraveno. To znamená, že na rozdíl od již užívaných nebo „domácích" vozidel lze toto vozidlo přímo po dovezení zaregistrovat, aniž by před tím musela být provedena technická zkouška. Pokud příslušná autorita požaduje, aby toto vozidlo bylo technické kontrole podrobeno, postupuje neoprávněně.

 

Instituce, na které se můžete obrátit:

 

SOLVIT

  • V případě, že příslušná instituce od Vás v rozporu s evropskou legislativou vyžaduje, abyste Vaše vozidlo podrobili technické zkoušce, můžete se přímo obrátit na SOLVIT - evropskou síť právní pomoci zasahující v případech porušení evropského práva správními orgány.
  • Pomoc je poskytována zdarma a ve lhůtě max. 10 týdnů.

 

Občanský rozcestník - CSS (Citizen Signpost Service)