Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Obchodování s výrobky v EU – volný pohyb zboží na vnitřním trhu

 

Pokud chcete v některém ze států EU prodávat zboží, které pochází z jiného členského státu, bylo tam uvedeno na trh či vyrobeno v souladu s místními právními předpisy, má toto zboží zaručen volný přístup na trhy všech ostatních států Evropské unie. Splnění vnitrostátních technických požadavků (týkajících se složení, balení, označení výrobku apod.) jiného členského státu nesmí být v zásadě vyžadovány. Splnění požadavků jednoho státu je dostatečnou garancí bezpečnosti, ochrany spotřebitele nebo jiných oprávněných zájmů. Pokud jsou přesto vyžadovány např. dodatečné zkoušky, úprava výrobku nebo jiná omezující opatření, musí příslušný úřad postupovat v souladu s nařízením č. 764/2008 o vzájemném uznávání. Tedy upozornit podnikatele na úmysl omezit volný pohyb výrobku, poskytnout lhůtu minimálně 20 dnů k podání připomínek a zejména rozhodnutí omezující pohyb výrobku důkladně odůvodnit. Omezující opatření nesmí být nepřiměřená.

 

Instituce, na které se můžete obrátit:

ProCoP

  • Poskytuje informace o fungování vnitřního trhu EU v oblasti volného pohybu zboží, informace ohledně vnitrostátních požadavků na výrobky nebo o prostředcích právní ochrany proti rozhodnutí správních orgánů omezujících prodej nebo použití výrobku v ČR.
  • Informace jsou poskytovány zdarma a ve lhůtě 15 dnů.

 

ÚNMZ

 

SOLVIT