Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zelené knihy

Zelené knihy Evropská komise publikuje pravidelně od roku 1985. Zpravidla v první části popisují stávající stav určité problematiky a dále navrhují řešení, jak situaci řešit. Zelené knihy mají za úkol nastartovat veřejné diskuze o konkrétních tématech a záměrech Evropské komise ještě předtím, než přistoupí k jejich zpracování do podoby zákona či směrnice. Do těchto diskuzí může vstupovat formou připomínek prakticky kdokoliv. Připomínkování probíhá v určitých časových obdobích (např. po dobu jednoho měsíce), zpravidla na stránkách generálního ředitelství, pod které diskutovaná problematika spadá. Kompletní, aktualizovaný seznam unijních Zelených knih naleznete zde.   

V posledních letech Komise stále častěji vydává rovněž tzv. diskusní dokumenty (v originále "Discussion document" či "Reflection paper"), které mají svojí podstatou i účelem de facto stejnou funkci jako Zelené knihy.


Vybrané Zelené knihy a diskusní dokumenty Komise:

Zelené knihy a diskusní dokumenty

Vydáno

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU COM(2017) 358

červen 2017

Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany COM(2017) 315

červen 2017

Diskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unie COM(2017) 291

květen 2017

Diskusní dokument o využití potenciálu globalizace COM(2017) 240

květen 2017

Zelená kniha - Ochrana lesů a související informace v EU - příprava lesů na změnu klimatu  COM(2010) 66

březen 2010
Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě  KOM(2009) 622

listopad 2009

Zelená kniha - Podpora mobility mladých lidí ve vzdelávání  KOM(2009) 329

červenec 2009

Zelená kniha o posouzení nařízení Rady (ES) Č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech   COM(2009) 175

 duben 2009
 

Zelená kniha - Reforma společné rybářské politiky  COM(2009) 163

 duben 2009

Zelená kniha - TEN-T: přezkum politiky - Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky   COM(2009) 44

únor 2009