Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR a rozpočet EU

Česká republika ze společného rozpočtu formou různých programů a politik dostává více peněz, než do něj odvádí, je tedy čistým příjemcem. Kladná rozpočtová bilance vůči rozpočtu EU je ovšem jen jednou z možností vyjádření příjmů a nákladů souvisejících s členstvím ČR v EU a nezahrnuje všechny výhody a nevýhody, které členství v EU České republice přináší.

Čerpání prostředků z rozpočtu EU


Od svého vstupu do EU v květnu 2004 do konce roku 2017 odvedla Česká republika do společného rozpočtu částku přesahující 515 miliard Kč a získala z něj přes 1,2 bilionu Kč. Čistá pozice ČR v tomto ohledu do roku 2017 dosahuje vůči evropskému rozpočtu 695 miliard Kč.

Na jednoho obyvatele vychází čistá pozice zhruba 62 tis. Kč. To je, jako kdyby vás Unie zvala každý den na pivo šest let a asi osm měsíců. Nebo bychom za tuto sumu mohli koupit 466 lístků do multikina.

Co všechno si pořídíte za 62 tisíc korun, které získalo Česko z evropského rozpočtu v přepočtu na obyvatele. Zdroj: Úřad vlády

 

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU 

 

Jak se vyvíjela čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU znázorňují následující graf a tabulka:

Vývoj čisté pozice ČR k rozpočtu EU

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

 

Vývoj čisté pozice ČR (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) 

Rok mld. Kč
2004 7,3
2005 2,0
2006 6,9
2007 15,2
2008 23,8
2009 42,3
2010 47,9
2011 30,8
2012 73,8
2013 84,8
2014 75,3
2015 150,0
2016 80,6
2017 55,4

Zdroj: MF

Snížení čisté pozice v roce 2017 ve srovnání s předchozími roky bylo způsobeno tím, že do let 2015 a 2016 se koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007 až 2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014 až 2020.

Největší část z prostředků z rozpočtu EU Česká republika získala skrze evropské strukturální fondy a Fond soudružnosti. Ty napomáhají k vyrovnávání regionálních rozdílů v EU. Díky nim se realizuje celá řada operačních programů, které jsou zaměřeny například na posílení rozvoje a podporu malých a středních podniků, zvýšení kompetencí a znalostí aktivního obyvatelstva stojícího mimo trh práce či zkvalitnění životního a obytného prostředí v našich městech.

 

Přínosy členství v EU

Co všechno přinesly finance z rozpočtu EU České republice v období 2007-2017. Zdroj: Úřad vlády