Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropa pro občany - 1.února 2013 uzávěrka předkládání žádostí

09.01.2013
Nejbližší uzávěrkou pro podání grantových žádostí v rámci programu je 1. únor 2013.

Žádosti mohou být předkládány v rámci:

Akce 1


Opatření 1.1 Setkávání občanů v rámci partnerství měst


Opatření 1.2 Sítě partnerských měst


Akce 2


Opatření 3 Projekty uskutečňované z podnětu organizací občanské společnosti

 

Způsobilými žadateli pro tato opatření jsou:

- města/obce nebo jejich partnerské výbory nebo jiné neziskové organizace zastupující místní orgány
- místní/regionální orgány na jiných úrovních
- federaceúsdružení místních orgánů
- neziskové organizace zastupující místní orgány
- organizace občanské společnosti

 

Původní anglický text vyhlášení na stránkách Agentury EACEA

Žádosti musí být podány nejpozději do 12:00 hod (poledne bruselského času) a to pouze elektronickou formou.

Podrobnější informace v českém jazyce k jednotlivým Akcím a Opatřením naleznete v Programovém průvodci.

Pro konzultaci aktivit spojených s partnerskou spoluprací měst a obcí (Akce 1 Opatření 1.1. a 1.2.) můžete kontaktovat také Gabrielu Hůlkovou:
hulkova@smocr.cz (234 709 724) z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR.

Autor: Kateřina Hamplová