Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Většina Čechů je se členstvím v EU spokojena

22.07.2005

Většina Čechů je spokojena s členstvím země v Evropské unii. Spokojenost s tím, že se Česká republika stala členem Evropské unie, vyjádřily téměř dvě třetiny (64 %) obyvatel naší země starší 15 let. Naopak nespokojenost s touto skutečností pociťuje pouze pětina občanů (22 %). Všeobecně se tak zlepšil názor veřejnosti, když ještě loni v březnu se členství v EU zamlouvalo 57 procentům dotázaných.


Na členství v EU Češi zdaleka nejvíce oceňují otevření hranic, bezproblémové cestování a volný pohyb (42%). Asi pětina respondentů chválí nové pracovní příležitosti, které se členstvím v EU Čechům otevřely. Zhruba desetina lidí uvedla jako přínos volný pohyb zboží a fakt, že jsme součástí většího celku a otevíráme se světu.


Zhruba jeden člověk z deseti ovšem uvedl, že členství v unii nepřineslo Česku žádné výhody, pouze nepříjemnosti. Jako největší nevýhodu lidé vnímají nutnost podřídit se někdy rozhodnutí jiných. S tímto názorem se prezentovala třetina dotázaných. Další nevýhody členství v EU vidí Češi v poklesu životní úrovně obyvatel nebo v negativních dopadech na české zemědělství.


Necelá desetina obyvatel České republiky starších 15 let se domnívá, že vstup České republiky do Evropské unie přináší negativní ekonomické důsledky, například krach českých firem, které neobstály v konkurenci firem z jiných států, a v důsledku toho i rostoucí nezaměstnanost. Stejný podíl občanů ale uvedl, že na členství naší země v Evropské unii jim nevadí vůbec nic.
Zdroj: CVVM