Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komise vyzvala ČR k zajištění průhlednosti finančních vztahů

07.07.2005
Pokud ČR nepřijme opatření, kterými dva měsíce od doručení odůvodněnému stanovisku vyhoví, může Komise tuto záležitost předložit Soudnímu dvoru.

Evropská komise se rozhodla zaslat ČR čtyři oficiální žádosti, aby provedla původní směrnice o zajištění průhlednosti finančních vztahů. Oficiální žádosti byly zaslány formou odůvodněných stanovisek. Pokud ČR nepřijme opatření, kterými dva měsíce od doručení odůvodněnému stanovisku vyhoví, může Komise tuto záležitost předložit Soudnímu dvoru. Stejné žádosti obdrželo i Rakousko a Švédsko.

"Evropští občané potřebují a zaslouží si velmi kvalitní veřejné služby a služby obecného zájmu. Je v zájmu daňového poplatníka zajistit, aby peníze na veřejné služby byly správně použity - na uhrazení skutečných nákladů na poskytování těchto služeb a nikoli na nezákonnou podporu obchodních činností. Naše pravidla o průhlednosti umožňují řádný dohled nad účetnictvím podniků, kterým bylo svěřeno poskytování služeb veřejného zájmu nebo které se těší zvláštním či výlučným právům, a tím brání takovému zneužití", vysvětluje komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes.

Směrnice EK klade na členské státy požadavek dvojí průhlednosti. Zaprvé směrnice zajišťuje průhlednost finančních vztahů mezi veřejnou mocí a veřejnými podniky prostřednictvím odděleného účetnictví pro činnosti obchodní a činnosti v oblasti poskytování veřejných služeb. Zadruhé, pokud jde o Komisi, směrnice vyžaduje, aby členské státy zaznamenávaly některé finanční údaje a na požádání je spolu s výročními zprávami předložily Komisi.

Členské státy měly uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu nejpozději do 31. července 2001 nebo u nových členských států do data přistoupení (1. květen 2004). V případě České republiky již uplynul více než rok ode dne, kdy měla země provést právní předpisy EU včetně všech čtyř směrnic o průhlednosti.