Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Experti debatovali o integraci trhu s plynem v dunajském regionu

Úřad vlády, 06.12.2017

V Bruselu dne 5. 12.2017 proběhl seminář s názvem "Můžeme dokončit integraci trhu s plynem v dunajském regionu do roku 2020?". Jednalo se v pořadí již o čtvrtý expertní seminář, pořádaný pod taktovkou českých a maďarských koordinátorů prioritní oblasti Podpora udržitelnější energetiky v rámci Strategie EU pro Podunají (EUSDR).

Seminář byl zahájen proslovy Györgyho Kozmy, šéfa kabinetu stálého zastoupení Maďarska při EU a Romana Diatky, vedoucího oddělení vnitřního trhu a konkurenceschopnosti na Stálém zastoupení ČR při EU.

Dopolední část semináře byla věnována prezentaci dvou studií zaměřených na výzvy a příležitosti sektoru zemního plynu v dunajském regionu, které vypracovali odborníci z Masarykovy univerzity a maďarského institutu Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) a jejich následné diskusi.

 

Debata českých a maďarských odborníků o integraci trhu s plynem v dunajském regionu.


Odpolední program byl organizován formou expertního panelu, který se soustředil jak na výsledky studií, tak na širší, zejména legislativní rámec problematiky.  Seminář se konal v prostorách stálého zastoupení Maďarska při EU a účastnili se jej zástupci státních administrativ, struktur EUSDR, Evropské komise a expertních firem. 

Autor: Euroskop