Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Národní konvent o EU vydal 6 doporučení k reformě institucí EU

Národní konvent o EU, Euroskop, 21.02.2018

Národní konvent o Evropské unii vydal ve středu 21. února doporučení z kulatého stolu, který se 16. února věnoval institucionálním reformám EU v kontextu současné debaty. 

Diskuze se zaměřila především na jednotlivé aspekty návrhů institucionálních reforem EU, které jsou v současné době diskutovány na evropské úrovni, a na postoj České republiky k těmto reformám. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru.

„Otázka institucionální reformy EU je velmi aktuálním tématem, které se bude diskutovat v rámci tzv. Agendy lídrů na neformálním zasedání Evropské rady 23. února. Českou prioritou je soustředit se na stávající nástroje a zachovat to, co dnes funguje. Nemá smysl pouštět se do zbytečných experimentů," uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících šest doporučení 

  • Česká republika by v současnosti měla podporovat zachování principu jeden komisař – jeden stát v otázce počtu členů Evropské komise.
  • Česká republika by mohla zvážit podporu nadnárodních kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu jenom za předpokladu, že dojde ke zvýšení angažovanosti evropských občanů, která je v současné době poměrně nízká.
  • Česká republika by neměla za současné situace podporovat rozšiřování hlasování kvalifikovanou většinou do dalších oblastí politik.
  • Česká republika by měla důkladně zanalyzovat dopady případného sloučení postů předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady z hlediska legitimity a efektivity fungování EU v současném právním rámci Unie.
  • V otázce tzv. vedoucích kandidátů by Česká republika měla apelovat na relevantní aktéry, aby se včas a aktivně zapojili do jejich výběru.
  • Česká republika by měla vypracovat studii o příčinách skeptického postoje občanů ČR vůči Unii a zvážit možnost zintenzivnění debaty o evropských záležitostech se širokou veřejností a relevantními aktéry.
    
Autor: Euroskop