Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Šanci získat evropské peníze dostalo více firem

28.07.2005
Peníze z operačního programu Průmysl a podnikání, který čerpá prostředky strukturálních fondů, má nyní příležitost získat více firem.

Kredit a školicí střediska

S počátkem července se zpřístupnil širšímu okruhu zájemců program Kredit, který nabízí zvýhodněné úvěry. Nově žadatel nemusí u žádného ze tří druhů půjčky prokazovat, že má za sebou nějakou historii. U takzvaného malého a standardního zvýhodněného úvěru se posunul limit pro maximální stáří firmy z původních pěti let na sedm.
Nové podmínky jsou nastavené také v programech zaměřených na podporu školicích středisek a podporu marketinkových aktivit firem v cizině.

"Hlavní a zásadní změna v programu Školicí střediska je, že do programu byly nově vpuštěny i komerční vzdělávací instituce, které poskytují vzdělávání do programem podporovaných odvětví," uvedl Daniel Forman z agentury CzechInvest. "Další změny jsou méně důležité a týkají se hlavně formálních náležitostí žádosti o dotaci," dodal. Nově je například požadováno potvrzení o vlivech projektu na životní prostředí (tzv. NATURA či EIA) a technická dokumentace staveb již s žádostí o podporu.

Program Marketing

Proměnou prošly i podmínky kladené zájemcům o podporu z programu Marketing. Ten malým a středním podnikatelům nabízí například peníze na získávání informací o zahraničních trzích nebo na vytvoření propagačních materiálů v cizích jazycích a firemní prezentace. Prostředky je možné získat také na účast na výstavách a veletrzích v cizině.
"Program byl otevřen většímu počtu zájemců zejména tím, že byla zrušena podmínka dosáhnout ve třech po sobě jdoucích letech exportu v hodnotě alespoň pět miliónů korun ročně," uvedl Josef Němeček z agentury CzechTrade, která program administruje.

Dále byly změněny závazné ukazatele pro úspěch projektů: původními byla výše exportu do EU a mimo EU. Ty jsou nahrazeny jednou položkou, kterou je přidaná hodnota za podnik, tedy "růst" firmy na základě realizace záměru. Tento ukazatel je sledován za kalendářní rok následující po roce skončení projektu.