Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropská komise opět napomíná Českou republiku

03.08.2005
EK se rozhodla zahájit proti 16 členským státům, včetně ČR, řízení pro porušení práva z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést různé směrnice týkající se finančních služeb.

Evropská komise se rozhodla zahájit proti 16 členským státům, včetně České republiky, řízení pro porušení práva z důvodu nesplnění jejich povinnosti provést různé směrnice týkající se finančních služeb. Země budou požádány, aby v celkem 57 případech rychle provedly nezbytné právní předpisy zahrnující směrnice o zneužívání trhu. Varování bude mít podobu "odůvodněného stanoviska". Pokud země do dvou měsíců na stanovisko neodpoví, hrozí Komise předáním případu Soudnímu dvoru.

Podle evropského komisaře pro vnitřní trh a služby Charlieho McCreevyho jsou pravidla, na kterých se v oblasti vnitřního trhu dohodly členské státy s Evropským parlamentem, jsou zbytečná, pokud nejsou provedena včas. Podle něj varované země zaostávají v oblasti směrnic o cenných papírech a tím nepřispívají k tvorbě otevřenějšího a konkurenceschopnějšího finančního trhu. Komisař proto doufá, že nová řízení proti postiženým zemím, dají dotčeným členským státům podnět k tomu, aby neprodleně přijaly příslušná opatření.
V letošním roce se legislativní fáze akčního plánu pro finanční služby (FSAP) již chýlí ke svému konci. V příštích pěti letech bude podle EK důležité, aby stanová pravidla skutečně fungovala. Proto musí být členskými zeměmi provedena správně a včas implementována do praxe. Lhůta pro provedení směrnic do vnitrostátních právních předpisů uplynula 12. října 2004.

Česká republika byla také dále upozorněna na další směrnice v oblasti finančního trhu, které dosud neprovedla. Jedná se o směrnice o dozoru nad finančními konglomeráty, o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí. Za neprovedení těchto směrnic byla ČR varována spolu k dalšími členskými zeměmi. EK ovšem vypíchli i směrnici, kterou neimplementovala ČR jako jediná. Jde o Směrnice o reorganizaci a likvidaci pojišťoven, která má zajistit ochranu pojištěnců v případě úpadku pojišťovny s pobočkami v jiných členských zemích. Nyní čeká EK do dvou měsíců na odpověď na zaslané stanovisko, v opačném případě předá případ Soudnímu dvoru.