Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

České úsilí o prosazení reverse charge míří ke zdárnému konci

Úřad vlády, 02.10.2018

V úterý 2.října se uskutečnilo zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN). Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová. Ministři se věnovali především daňovým otázkám. Po intenzivních jednáních byl členskými státy přijat kompromisní návrh na rozšíření mechanismu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Jedná se o prioritu, na jejímž prosazení ČR pracuje již od roku 2014.

 

Jedná se o návrh týkající se problematiky podvodů na DPH, který Komise vydala na konci roku 2016. Ten by měl umožnit členským státům, které splní stanovené podmínky, zažádat o uplatnění dočasné výjimky na zavedení plošného mechanismu reverse charge na domácí zdanitelná plnění převyšující určitou finanční hranici.

ČR dlouhodobě považuje rozšíření tohoto mechanismu za efektivní nástroj boje proti daňovým podvodům. Návrh byl v květnu 2018 některými státy zablokován, v červenci se pak ministři dohodli na dalším postupu s cílem schválit tento návrh na říjnovém zasedání.

Autor: Euroskop