Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Vláda schválila pravidla, jak vybrat kandidáty na evropského žalobce

Euroskop, čtk, 31.10.2018

Trojici kandidátů na funkci evropského žalobce bude určovat ministr spravedlnosti, a to po výběrovém řízení. Výběr evropských pověřených žalobců, kteří mají působit v jednotlivých členských státech, pak bude mít v tuzemsku na starosti nejvyšší státní zástupce. Vyplývá to z pravidel, která dnes schválila vláda. O pozitivním stanovisku kabinetu informoval ČTK tiskový odbor úřadu vlády.

Schvalovaný soubor pravidel stanovuje, že o funkci evropského žalobce se může u pětičlenné ministerské komise ucházet pouze státní zástupce, který je bezúhonný i kariérně bezúhonný, má nejméně desetiletou právní praxi a "vysokou mravní integritu", umí aktivně anglicky a "skýtá záruky nezávislosti a řádného a odborného výkonu funkce". Vedle ministra a jednoho člena, kterého ministr jmenuje, bude komisi tvořit nejvyšší státní zástupce a vrchní státní zástupci z Prahy a Olomouce.

Komise označí pět nejlepších uchazečů. Ministr pak bude moci volit tři konečné kandidáty pouze z této skupinky. Jejich jména oznámí generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie. Rada z nich pak vybere českého evropského žalobce, a to na šestileté funkční období, které lze prodloužit na další tři roky.

Úřad evropského veřejného žalobce začne fungovat nejdříve v listopadu 2020, a to v Lucemburku. Bude v něm působit evropský nejvyšší žalobce a jednotliví evropští žalobci z dvacítky zúčastněných členských států EU. Má vyšetřovat poškozování finančních zájmů EU, tedy také velké případy korupce či podvody s evropskými dotacemi. Bude dohlížet nad konkrétními vyšetřováními a trestními stíháními, která povedou evropští pověření žalobci v jejich státech.

Autor: Euroskop