Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

ČR bude moci získat z norských fondů zhruba 5 miliard Kč

Euroskop, čtk, 20.02.2019

Zástupci ministerstva financí, Norska, Islandu a Lichtenštejnska dnes v Praze zahájí třetí období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v Česku. Čeští žadatelé v něm budou moci na své projekty obdržet 184,5 milionu eur (zhruba pět miliard Kč). Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v ČR přes 1000 projektů za více než šest miliard korun.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi dárci a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česko je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupilo do Evropské unie, a tím také do Evropského hospodářského prostoru. ČR je pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Ve třetím období získají z fondů peníze zejména projekty zaměřené na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Projekty budou muset být ukončeny nejpozději do 30. dubna 2024.

Autor: Euroskop