Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EK upozornila, že v ČR se prohlubují rozdíly mezi regiony

Euroskop, čtk, 28.02.2019

Pokračující růst české ekonomiky nabízí příležitost k prohloubení strukturálních reforem, vzkázala včera do Prahy Evropská komise (EK). V letošní pravidelné analýze hospodářské a sociální situace České republiky také upozornila, že data ukazující na malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země.

Česká republika by se proto měla zaměřit na investice do vzdělávání a zvyšování kvalifikací a na rozvoj domácích inovací; růstový potenciál i zaostalejších částí země by měly podpořit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí.

Včera zveřejněný materiál analyzující situaci v Česku je součástí souboru materiálů o situaci ve všech zemích Evropské unie v rámci takzvaného „Evropského semestru“. Dokumenty budou základem pro formulaci doporučení Evropské komise státům, jaké kroky by měly podniknout ke zlepšení svého hospodářského výkonu. Doporučení plánuje Komise zveřejnit později na jaře.

Slabinami české ekonomiky jsou závislost na exportu a zahraničních investicích

Solidní růst české ekonomiky loni poněkud zpomalil a slabinami hospodářství zůstávají v nynější světové situaci jeho velká orientace na export a na přímé zahraniční investice. Udržitelnost nyní zdravých veřejných financí se může dlouhodobě zhoršit v důsledku vyšších nákladů na penzijní a zdravotní systém způsobených stárnutím populace.

Materiál Komise opakovaně zmiňuje rozevírající se nůžky mezi rozvinutými a zaostávajícími regiony ČR. K rozdílům podle autorů analýzy přispívá nedostatečná silniční, železniční a datová síť, která má také na svědomí nižší míru soukromých investic.

V bohatších regionech je nedostupné bydlení, chudší se vylidňují

„Bohatší regiony trpí nedostatkem dostupného bydlení a tlakem na předměstskou dopravní síť, v nejchudších oblastech je velmi slabé dopravní spojení, panuje demografický tlak, existuje sociální vyloučení a jen malá soustřeďěnost na inovace," uvádí pracovní dokument komise.

Potenciál pro dlouhodobý růst Česka by podle Komise posílily investice do podpory domácích inovací, vzdělání a vyšší kvalifikace lidí právě do datové a dopravní infrastruktury. Pomoci by měla také efektivnější politika související s pracovním trhem a dostupná předškolní péče. Komise také upozorňuje na potřebu kroků, které by zvýšily míru zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatelstva.

Autor: Euroskop