Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Konference o nadnárodní spolupráci podpořené Evropským sociálním fondem

Úřad vlády, 20.06.2019
Konference ESF

Ve dnech 21. a 22. května 2019 se v Bruselu konala výroční konference Nadace nadnárodní platformy ESF pod názvem „Nadnárodní spolupráce ESF: začleňování a posílení postavení lidí po celý život“. Akce se zúčastnilo cca 300 delegátů ze všech 28 členských států Evropské unie, mezi kterými byli především zástupci řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, zástupci evropských organizací, sociálních partnerů, neziskových organizací, které realizují projekty programu Horizon 2020, EFSI, Erasmus+ , apod.

 

Konference byla vhodnou příležitostí k šíření poznatků získaných procesem vzájemného učení a přenosu znalostí a modelů v rámci Evropské unie. Během akce proběhlo 18 workshopů seskupených do 3 celků. V každém workshopu byly představeny příklady dobré praxe, tj. ukázky projektů realizovaných v některém členském státě EU jako příklad toho, jak lze projekty dělat, což bylo inspirující pro některé budoucí aktivity účastníků konference.

Za všechny jako příklad uvádíme projekt z Rumunska z workshopu „Investing in children’s early years: the path for success“. Cílem projektu bylo zvýšit přístup a účast na vzdělávání pro děti (ve věku 2-16 let) a pro dospělé (kteří nedokončili školní docházku) a to tím, že budou zavedena preventivní opatření v oblasti předčasného ukončování školní docházky. Aktivity projektu byly zaměřeny na děti, jejich rodiče, na učitele těchto dětí a také na dospělé, kteří nedokončili školu. Aktivity pro děti zaměřené na předčasné ukončení školní docházky zahrnovaly poradenství, specializované intervence, ale také mimoškolní aktivity a dokonce i materiální podporu. Obdobně zaměřené byly i aktivity pro učitele, které probíhaly jak mimo školu, tak ve škole s využitím materiální podpory zakoupené z projektu.

Prezentace i závěry z jednotlivých workshopů jsou dostupné na: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/filedepot/folder/469.

Konference

Během konference si účastníci vyměnili řadu příkladů dobré praxe. Zdroj: Úřad vlády

Autor: Pavel Hradecký, Úřad vlády