Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada bude jednat o výzkumu, vnitřním trhu a průmyslu

Úřad vlády, Euroskop, 02.07.2019

Ve dnech 4. a 5. července 2019 se v Helsinkách uskuteční první neformální zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (COMPET) během finského předsednictví.

V rámci prvního dne jednání se bude Rada COMPET věnovat oblasti výzkumu, přičemž ministři budou diskutovat o důležitých otázkách v oblasti inovací, potenciálu evropské excelence v podnikatelském prostředí, či o významu misí jako nového strategického nástroje.  Druhý den bude pokračovat zasedání Rady COMPET ve formátu ministrů zodpovědných za vnitřní trh a průmysl. V této části se budou delegace členských zemí zabývat například integrací vnitřního trhu a problematikou udržitelného růstu s ohledem na zachování konkurenceschopnosti. V rámci tohoto jednání se také bude diskutovat o trhu služeb.

 

Výzkum

 

První den bude Rada COMPET zasedat ve formátu ministrů zodpovědných za výzkum. V této části povede delegaci CZ pověřený náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček. Pracovní program začne politickou debatou na téma „Výzkum a inovace jako hnací síla udržitelného růstu“. Poté proběhne pracovní oběd, v rámci kterého budou zástupci států debatovat o využití evropské excelence ve znalostech a inovacích v podnikatelské sféře. Jednání bude ukončeno pracovní diskusí, která se zaměří na mise jako strategický nástroj rámcového programu Horizont Evropa.

 

Vnitřní trh, průmysl

 

Následující den bude pokračovat jednání Rady COMPET v části vnitřní trn a průmysl. Delegaci ČR povede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pracovní program zahájí finský ministr pro zaměstnanost Timo Harakka. Následovat bude dopolední plenární panel na téma „Udržitelný růst – integrace vnitřního trhu, dynamické digitální ekonomiky a moderní průmyslové politiky“. Po něm se ministři rozdělí do menších pracovních skupin, česká delegace se zúčastní diskuze v rámci pracovní skupiny na téma „Vnitřní trh jako trh služeb – jaká politika vnitřního trhu je klíčová pro služby?“. Během pracovního oběda budou následně shrnuty výsledky jednání v pracovních skupinách. Posledním bodem programu bude odpolední plenární panel na téma „Udržitelný růst – chytrá řešení pro konkurenceschopnou a klimaticky neutrální Evropu“.

 

 

Autor: Euroskop