Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

MMR navrhlo využít pro nové období fondů EU stávající systém

Euroskop, čtk, 30.07.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s tím, že náklady v průběhu 10 let na monitorovací systém fondů EU pro programové období 2021 až 2027 budou 3,5 miliardy korun. Proti stávajícímu systému by tak měla úspora činit jednu miliardu korun. Nový systém přitom MMR navrhuje vytvořit jako kopii současného monitorovacího systému s možnosti dodání i jiného řešení podle potřeb nového programového období. Vyplývá to z Koncepce přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021-2027, kterou dnes projedná vláda.

"Bez funkčního monitorovacího systému nebude možné zahájit čerpání prostředků z fondů EU," upozorňuje materiál. Systém by měl být připraven nejpozději k 1. lednu 2021 a na jeho provoz bude vyhlášena veřejná zakázka. Prostřednictvím monitorovacího systému evropských fondů vyhlašují řídicí orgány výzvy k předkládání žádostí a přijímají konkrétní projekty.

MMR přitom při výběru systému vycházelo z několika možností. Jako další alternativy materiál zmiňuje například vytvoření úplně nového systému nebo kopii jen části stávajícího systému a jeho úpravu.

Materiál celkově definuje základní rámec systému a nutné kroky jeho přípravy, představuje legislativní a technická východiska pro jeho přípravu. Dokument dále specifikuje možné varianty zajištění vývoje a provozu systému.

Operačních programů by nově mělo být 8


Počet operačních programů při čerpání evropských dotací by se měl v novém období snížit ze současných deseti na osm. Míra spolufinancování Evropské unie na evropských dotacích se v příštím programovém období u většiny projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří, jako nyní.

Česká republika bude podle návrhu EK moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti ve finančním období 2021 až 2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. Při započtení inflace by měl český podíl na dotacích dosáhnout 20,1 miliardy eur (přes 512 miliard Kč). Ve stávajícím finančním období 2014 až 2020 je pro ČR vyčleněno bezmála 24 miliard eur.

Autor: Euroskop