Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V Lisabonu experti debatovali o sociálním podnikání a inovacích

Světlana Máčalová, Úřad vlády, 23.09.2019

Dne 10. 9. 2019 proběhl v Lisabonu interaktivní seminář k aktuálnímu tématu implementace finančních nástrojů. Přítomnými panelisty byli zástupci Evropské komise – DG Employment, DG Economic and Financial Affairs a hlavně pak reprezentanti z Evropské investiční banky. Program byl zaměřen na agendu finančních nástrojů v kombinaci s kofinancováním ze strukturálních fondů se zaměřením na přípravy nového programového období 2021-2027. 

Česká republika s využitím finančních nástrojů počítá a zahrnuje je do nově připravovaných  operačních programů. Účastníci se dozvěděli aktuální informace ve věci směřování těchto „produktů“, souvislosti s jejich implementací, a to konkrétně pro nástroje sociální inovace a podnikání, které představují nové téma pro budoucí programové období („social change demand“).

Portugalsko v této oblasti patří mezi průkopníky, což bylo názorně předvedeno i prostřednictvím „domácích case studies“. Jedná se o relativně novou agendu, stále se hledá správný mechanismus postupů, správná pravidla a důležitá je primárně politická a vládní podpora.


Budoucnost sociálního podnikání


K tématu „portugalské sociální inovace či iniciativy“ vystoupil zástupce organizace Portugal Social Innovation Mission Unit, který uvedl, že  Portugalsko například vynaložilo do této doby (od počátku roku 2014) již 150 mil. EUR na implementaci těchto finančních nástrojů (ESF). Dalším zajímavým tématem, které zde zaznělo v rozsáhlém bloku prezentací, byl „Multiregionální tzv. asistenční či podpůrný program v rámci Inovativních finančních nástrojů ve vztahu k podpoře sociální ekonomiky“, který je realizován prostřednictvím organizace Finpiemonte, Itálie.

Téma „sociální ekonomika a zkušenosti s projekty se sociálními dopady“ je pro mnohé členské státy EU stále důležitější. Z evaluací a mnohých dalších analýz je jasné, že jde o téma budoucnosti (zároveň se ale jedná o velice riskantní projekty) a bude svým způsobem muset být řešeno a hlavně vyřešeno. Podstatné místo v realizaci projektů má skupina Evropské investiční banky (EIB/providing finance + EIF/leading developing risks), hlavními nástroji jsou úvěry a záruky, venture capital.

Obecně všechny projekty, zaměřené na sociální inovace a sociální podnikání musí do budoucna mít prvky financování jak z veřejných prostředků (odpovědnost řídicích orgánů implementační struktury EU fondů), tak z privátních prostředků (zde důležitou roli hrají banky, finanční zprostředkovatelé, privátní fondy a subjekty).

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády