Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Klimaticko-enviromentální ambice zemědělské politiky

18.11.2019

Vyšší úroveň klimaticko-environmentálních ambicí společné zemědělské politiky pro období 2021 – 2027 podporuje většina členských států EU. Nyní je nutné pro aktivity spojené s tímto cílem alokovat dostatečné finanční prostředky a zároveň zajistit flexibilitu pro jednotlivé členské státy, aby se mohly samy rozhodnout, jak jejich zemědělci stanovených cílů dosáhnou. Za Českou republiku se bude jednání ministrů zemědělství v Bruselu účastnit pan ministr Miroslav Toman.

Finské předsednictví připravilo rozpravu ministrů na téma aspektů společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 související se životním prostředím a klimatem. Výměna názorů na téma propojenosti evropského zemědělství s životním prostředím a klimatem proběhla již na červencovém zasedání Rady AGRIFISH. Tentokrát by měla debata odrážet zapracovaná zlepšení či upřesnění návrhů Evropské komise, ke kterým od léta došlo. Ministři zemědělství EU28 včetně Miroslava Tomana budou na zasedání prezentovat národní pohledy na navrhované změny. Mimo jiné ke klíčovému nařízení upravující vznik strategických plánů, na jejichž základě bude nově probíhat podpora zemědělců. Strategické plány musí vytvořit všechny členské státy a na jejich bedrech také spočívá odpovědnost za jejich splnění.

V druhé části zasedání bude ministrům představen návrh Evropské komise o přechodném období, ke kterému se bude muset EU uchýlit za účelem překlenutí období mezi končícím a novým programovým obdobím. Přechodné období má umožnit evropskému zemědělství postupně se přizpůsobit změnám. Evropská komise se chce zasadit o co nejkratší přechodné období, členské státy však musí v tomto období dopracovat nové legislativy, nastavit systémy a všechny další podmínky implementace nové SZP. Diskuze se tedy povede primárně o délce přechodného období pro SZP po roce 2020.

I nadále platí, že dokončení jednání o reformě SZP musí předcházet úspěšný konec vyjednávání o víceletém finančním rámci v EU pro období 2021 - 2027. Znalost výše finanční alokace pro zemědělství je klíčovou podmínkou pro zdárné dokončení přípravy reformy SZP. Řada států včetně ČR vyslovily již v minulosti apel k zajištění adekvátního financování budoucí SZP. Jen tak bude moci zemědělství kromě svých základních funkcí přispět i k dosažení vyšších environmentálních a klimatických cílů.

Ministři zemědělství si na závěr jednání vyslechnou informaci Evropské komise o vyjednané dohodě EU-Čína o zeměpisných označením. V rámci dohody figuruje i českobudějovické pivo nebo žatecký chmel.

Autor: Kateřina Talašová