Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Komunikační strategie o evropských záležitostech pro rok 2020

Euroskop, 11.03.2020
Komise EU

Přinášíme vám aktualizovanou komunikační strategii o evropských záležitostech, která udává ucelený rámec komunikačním aktivitám vlády v oblasti evropských záležitostí. Hlavním cílem strategie je seznámit občany s fungováním EU, rolí České republiky a vést debatu o evropské politice.

Přestože došlo k nárůstu podpory EU v ČR za rok 2019, Češi patří stále k nejvíce euroskeptickým národům v EU, kdy pozitivně ji vnímá 29 % Čechů. U většiny obyvatel má EU neutrální obraz. Na druhou stranu vzrostl podíl Čechů, kteří jsou hrdí na to, že jsou občany EU (39 %) a jako Evropan se cítí 71 % obyvatel. V ČR vzrostla i podpora EU a Evropského parlamentu oproti roku 2018, a to na 41 %, což potvrzuje
stoupající trajektorii uplynulých tří let, hodnoty však stále nedosahují takový čísel jako před vypuknutím ekonomické a migrační krize.

Jako Evropan se cítí 71 % obyvatel ČR


K informování o evropských záležitostech je primárně využíván tzv. Integrovaný informační systém, skládající se z regionálních Eurocenter v každém krajském městě, portálu Euroskop.cz a bezplatné linky Eurofon 800 200 200.
V roce 2019 uspořádala Eurocentra celkem 1 365 akcí, kterých se zúčastnilo 79 946 osob. Ve srovnání s rokem 2018 se jedná o 20 % nárůst co do počtů akcí a účastníků. Online portál Euroskop navštívilo v roce 314 081 reálných uživatelů. Kteří shlédli 865 388 stránek.

Oproti roku 2018 se podařilo zvýšit průměrný dosah příspěvků na Facebooku (o 10 %), Twitteru (o 15 %) a na Instragramu o 120 %. V rámci platformy Národního konventu o EU se v roce 2019 uskutečnilo 10 kulatých stolů, z čehož vzešlo 45 doporučení pro vládu ČR. Kulatých stolů se zúčastnilo 663 expertů. Témata konventu byla dále diskutována v regionech, kde se těchto seminářů zúčastnilo 5552 osob. Jedním z největších úspěchů roku 2019 byly komunikační aktivity spojené s výročím 15 let členství ČR v EU, kterých se zúčastnilo 50 825 osob.

Komunikační priority pro rok 2020

  • Vnitřní a vnější bezpečnost Unie (včetně zapojení ČR do vojenských a civilních aktivit misí EU, rozšiřování EU na západní Balkán)
  • Zelená dohoda pro Evropu
  • Prosperita v EU (prohlubování vnitřního trhu, příležitosti v rámci digitálního vnitřního trhu, HMU, iniciativa pro mladé)
  • Nový víceletý finanční rámec po roce 2020
  • Efektivní čerpání ESI fondů a nastavení kohézní politiky po roce 2020
  • Ochrana spotřebitele 
  • Zapojení občanů do Konference o budoucnosti Evropy
  • České předsednictví v Radě EU 2022

 

 

Autor: David Březina, Euroskop