Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

EK schválila český režim státní podpory pro výrobu produktů na boj s koronavirem

Evropská komise, 15.04.2020

Evropská komise schválila český režim podpory ve výši až 1 miliardy Kč (přibližně 37 milionů eur), jehož cílem je podpořit investice malých a středních podniků do výroby produktů pro boj s koronavirem. Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala dne 19. března 2020, ve znění ze dne 3. dubna 2020.

„Urychlení výroby produktů pro boj s koronavirem, jako jsou léky, zdravotnické vybavení a ochranné oděvy, má pro řešení současné zdravotní krize zásadní význam. Český režim podpory ve výši až 37 milionů eur bude motivovat podniky, aby zaměřily svou činnost na výrobu těchto klíčových produktů. I nadále úzce spolupracujeme se všemi členskými státy na hledání řešení pro zvládnutí této pandemie v souladu s pravidly EU," řekla k rozhodnutí místopředsedkyně Komise Margrethe Vestagerová.

Český režim podpory


Česko v rámci dočasného rámce oznámilo Komisi režim podpory investic do výroby produktů pro boj s koronavirem. Počáteční rozpočet režimu bude činit 300 milionů Kč (přibližně 11 milionů eur). Tento rozpočet může být následně navýšen až na 1 miliardu Kč (přibližně 37 milionů eur).

Veřejná podpora poskytovaná v rámci tohoto režimu, kterou budou moci čerpat malé a střední podniky, bude mít podobu přímých grantů. Podpora z veřejných zdrojů bude pokrývat 50 % způsobilých nákladů, které podniky musí vynaložit na vytvoření výrobních kapacit pro výrobu produktů pro boj s koronavirem.

Cílem režimu je zintenzivnit a urychlit výrobu produktů, které s koronavirem přímo souvisejí. Patří mezi ně léčivé přípravky, jako jsou očkovací látky, nemocniční a lékařské vybavení včetně ventilátorů, ochranné oděvy a pomůcky a diagnostické nástroje. Podporu bude možné využít také na nákup zařízení na likvidaci infekčních odpadů.

Program pomůže se zkušebním provozem


Komise shledala, že režim předložený Českem je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Podpora pokryje zejména podíl investičních nákladů nezbytných na výrobu příslušných produktů a náklady na zkušební provoz nových výrobních zařízení. Kromě toho budou investiční projekty v rámci režimu dokončeny ve lhůtě šesti měsíců od data poskytnutí podpory.

Komise proto dospěla k závěru, že uvedený režim podpory přispěje k dosažení společného cíle zásadního významu a že je nezbytný, vhodný a přiměřený k řešení zdravotní krize v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Na tomto základě a podle pravidel EU pro státní podporu Komise režim schválila.

Autor: Euroskop