Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Prezident Zeman podepsal změny daňových zákonů po vzoru EU

Euroskop, ČTK, 29.07.2020

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal vládní předlohu, která upravuje některé daňové zákony v souvislosti se změnou daňových předpisů Evropské unie. Zavádí například opatření proti daňovým únikům. Změny se týkají zákona o dani z příjmu, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních nebo zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. ČTK o podpisu informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Zpřesňuje i zákon o zvláštních řízeních soudních tak, aby jeho obecná ustanovení bylo možné použít i na řízení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Ministerstvo financí zařadilo změny daňových zákonů do jedné předlohy kvůli větší přehlednosti pro ty, kterých se změny dotknou. Změny tak nebudou rozděleny do dílčích novel jednotlivých zákonů.

Návrh zákona o daních z příjmů sjednotí terminologii, která se týká mezinárodních smluv. Doplní převod směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Předloha také upravuje omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností.

V zákonu o dani z přidané hodnoty se v důsledku povinného zavedení evropské směrnice má zlepšit současný systém DPH ve vnitrounijní úpravě například zavedením dodatečných podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu. Slaďují se i pravidla uplatňování DPH u přeshraničních dodání zboží v řetězci s jedinou přepravou.

Předloha zavádí i nový okruh automaticky vyměňovaných daňových informací. Týká se to takzvaných oznamovaných přeshraničních uspořádání, což jsou doporučení, návody, stanoviska a podobné dokumenty, které mají přeshraniční dopad.

Autor: Euroskop