Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Paroubek se na konferenci USA a EU přihlásil k moderní levici

20.10.2005
Český premiér vyzdvihl zásluhy Spojených států na poválečné obnově Evropy, které umožnily upevnění demokracie v Západní Evropě a naznačil poslání USA a Evropy v budoucnosti.

Český premiér Jiří Paroubek vystoupil na Žofíně se svým projevem na 4. ročníku konference Dny USA a Evropské unie. V němž vyzdvihl zásluhy Spojených států na poválečné obnově Evropy, které umožnily upevnění demokracie v Západní Evropě a naznačil poslání USA a Evropy v budoucnosti.

EU a ČR
Naše členství v Evropské unii podle Paroubka dynamizovalo českou ekonomiku způsobem, který nemá v naší historii obdoby. Hlavním úkolem v bezpečnostní otázce je zastavení mezinárodního terorismu, který sice podle premiéra nemůže výražně ovlivnit ekonomický, ani demokratický vývoj, ale může citelně narušit naši víru v demokratické hodnoty. "Myslím si, že jsme, zejména jako atlantické spojenectví, udělali mnoho v přímém boji proti terorismu. Obávám se však, že zřetelně zaostáváme v propagaci demokratických hodnot a výhod trhu," řekl premiér.

Problémy a jejich řešení
Jako současný problém vidí Paroubek individualismus, který je na jednu stranu "motorem soudobých vyspělých tržních ekonomik. Na druhé straně, individualismus vede ke zvyšování sociální diferenciace společnosti." V rámci individualismu lidé upřednostňují svou kariéru před biologickým a duchovním smyslem života, což má negativní dopady na penzijní systémy v řadě zemí, kde výrazně poklesla porodnost, míní Paroubek.

Cílem moderní levice, ke které se premiér přihlásil, by mělo být hledání vyváženého poměru motivace a solidarity. "Bez motivace nebudeme schopni tvořit zdroje, bez solidarity neudržíme naši společnost jako vnitřně propojený a soudržný systém." Budoucnost vidí premiér v  podpoře vzdělávání a odstraňování jazykových bariér. "Počítáme s tím, že v budoucnu by měly aspoň dvě třetiny populace absolvovat základní stupeň vysoké školy - bakalářské studium."

Premiér dále zdůraznil potřebu postupného uvolňování trhů rozvojovým zemím tak, aby byl umožněn rozvoj ve zbytku světa. "Naše úloha spočívá především v tom, abychom méně rozvinutou část světa, naučili využívat výhod moderního tržního hospodářství, abychom jim prostě předali klíč k jejich vlastní prosperitě," uvedl premiér.