Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Evropský týden mobility

Euroskop, MŽP, 15.09.2020
Týden mobility

Letos proběhne už 19. ročník Evropského týdne mobility, a to již v tradičním termínu od 16. do 22. září. Akce podporuje využívání veřejné dopravy, budování cyklostezek a zkvalitnění pěších zón tak, aby byla posílena udržitelnost dopravy, ochrana životního prostředí a zejména kvalita ovzduší ve městech. Letošní téma „Bezemisní mobilita pro všechny“ odráží ambiciózní cíl uhlíkově neutrálního evropského kontinentu do roku 2050 i nutnost jeho dostupnosti pro všechny, tedy i obyvatele s hendikepem.

Hlavním cílem Evropského týdne mobility je zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. V kampani se tak objeví sdílená kola, která stále více nabírají na popularitě, ale i sdílené automobily. Individuální příspěvek k řešení problémů, jakým je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity nebo třeba adaptace na klimatické změny tak může být poměrně snadné splnit. Letošní 19. ročník je navíc spojen s Evropským týdnem udržitelného rozvoje. V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje se rovněž můžete podívat na interaktivní mapu událostí ve vašem okolí. 

Znečištění trápí většinu českých měst a velký podíl na to má právě doprava. Ta se na znečištění podílí až 1/3. Vlivem znečištění pak dochází k tvorbě chronických onemocnění a jen za rok 2018 zemřelo v ČR vlivem znečištěného prostředí 5600 lidí. V roce 2019 se v ČR do Evropského týdne mobility zapojilo 3 134 obcí. Podívejte se, jestli se letos zúčastní i vaše obec.

Boj proti znečištění podporuje i Ministerstvo pro životní prostředí, a to prostřednictvím dotačních programů. Ministerstvo životního prostředí má aktuálně vyhlášenou výzvu z Národního programu ŽP (Alternativní pohony) na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem pro obce, kraje a organizace jimi zřízené. Ve třech předešlých dotačních výzvách Národního programu Životní prostředí na podporu ekovozových parků českých úřadů jsme od roku 2016 již přijali a schválili 528 žádostí s požadavkem na 213 milionů korun na podporu ekopohonů. Čistou mobilitu dále podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj v operačním programu IROP, ze kterého lze financovat ekologickou a udržitelnou dopravu v regionech, kupříkladu cyklostezky, elektrobusy, nebo inteligentní zastávky. 


Evropský týden mobility. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

 

Autor: David Březina