Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kulatý stůl Národního konventu: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

Národní konvent o EU, Euroskop, 13.04.2021

V pátek 9. dubna se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil za rekordní účasti více než stovky účastníků kulatý stůl na téma „Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS“. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, společně s odborovými svazy a zástupci evropských institucí. Odborným garantem byl Institut pro evropskou politiku (EUROPEUM).

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) Jaká by měla být pozice ČR k návrhu rozšíření EU ETS o emise ze silniční dopravy, budov, letecké a lodní dopravy? (2) Ja-ké důsledky bude mít růst ceny povolenky pro českou ekonomiku a průmysl? (3) Jaké důsledky by mělo zavedení uhlíkového cla pro českou ekonomiku?

Kulatý stůl zahájila státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková, ta zdůraznil aktuálnost celého tématu. Hrdinková dále uvedla, že reforma systému EU ETS bude součástí legislativního energeticko-klimatického balíčku „Fit for 55“, který bude předložen Komisí v polovině roku.

První stanovisko prezentoval Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí. Dle P. Zámyslického je klíčové pro stanovení ceny emisních povolenek i navýšení tzv. lineárního redukčního faktoru (LRF), který uvádí, jak rychle se snižuje celkové množství emisních povolenek v systému. Hodnota LRF v současnosti činí 2,2 %.

Druhé stanovisko představil Jan Harnych ze Svazu průmyslu a dopravy. Vyzdvihl nezbytnost zpracovat studii posouzení dopadů minimálně na průmysl a energetiku jednotlivých členských států. Posouzení dopadů by pak mělo sloužit jako závazný podklad pro vyjednávání české pozice k legislativnímu balíčku „Fit for 55“.

Poslední stanovisko přednesl za Svaz moderní energetiky Martin Sedlák. Svaz moderní energetiky podle Sedláka nesouhlasí s rozšířením systému EU ETS o silniční dopravu, a to zejména z toho důvodu, že toto odvětví je již dostatečně regulováno stávajícími emisními normami. Naproti tomu zahrnutí letecké a lodní dopravy do systému EU ETS je dle M. Sedláka žádoucí.

Diskutující se shodli na tom, že je nezbytné, aby byly v otázce reformy systému EU ETS zohledněny sociální dopady rozšíření celého systému. Debata se dotkla také problematiky spekulování s emisními povolenkami, či nově navrhovaného Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, která budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autor: Jan Sochor, Národní konvent o EU