Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Národní konvent o EU vydal doporučení pro vládu ČR k tématu vztahy EU a USA

Národní konvent o EU, 06.05.2021

Národní konvent o EU vydal tento týden doporučení z kulatého stolu z 23. dubna, jehož tématem vztah EU a USA po nástupu Bidenovy administrativy. Online diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byla Vysoká škole ekonomická.

Ekonomické vztahy v transatlantickém prostoru jsou tepnou světové ekonomiky. Objem obchodu a investic nedosahuje v žádném jiném regionu nebo mezi dvěma entitami takového objemu, jak tomu je v případě EU a USA. Navíc se tyto hospodářské zájmy ještě prolínají s jinými oblastmi. Obě entity jsou tak zvyklé tradičně spolupracovat v mnoha oblastech, a to zejména díky podobným pozicím a sdíleným prioritám vycházejících ze společných demokratických principů a hodnot. Nejen z tohoto důvodu se nabízí otázka, do jaké míry se změní přístup USA k EU po nástupu nové administrativy.

Debata u kulatého stolu se zaměřila čtyři otázky: (1) Může mít transatlantické partnerství globální ambici v oblastech, ve kterých se EU a USA v posledních letech rozcházely? (2) Lze očekávat, že nastane pozitivní posun v řešení sporů a odstranění uvalených cel ve vzájemném obchodě i dalších problematických oblastech? (3) Jakým způsobem může transatlantické vztahy EU – USA ovlivnit vlastní politika a autonomní pozice Velké Británie? (4) Jaké jsou zájmy Česka z hlediska vztahů EU a USA? Jaký je potenciál v dalším rozvoji obchodu, bezpečnostní spolupráce, digitálního prostoru a dalších oblastí? 

Česká republika by měla při rozvíjení vztahů hledat společné průniky a oblasti, ve kterých je možné hledat posun a rozvíjet tak partnerství s globální ambicí. To by se dle prvního doporučení Konventu mělo zaměřit zejména na otázky upevňování demokracie, bezpečnosti a stability ve světě, ale také na prosazování vzájemných postojů či preferovaných ekonomických a politických řádů.

Druhé doporučení podporuje vzájemných obchod a regulatorní spolupráci. Vzájemná kooperace by měla fungovat mimo jiné v oblasti regulatoriky a hledání společných pravidel pro nové technologie, čímž by mělo být dosaženo rychlejšího vývoje nových technologiích a jejich jednoduší komercionalizace.

Poslední doporučení akcentuje prohloubení užších forem spolupráce. ČR by se měla aktivně angažovat v hledání koalic a shod, které přinesou reformu mezinárodních organizací. Důraz by měl být kladen i na intenzivnější boj s klimatickou změnou. Jako nezbytné se jeví dosažení kontinuity ve spolupráci mezi EU a USA i při střídání nejvyšších politických činitelů na obou stranách Atlantiku.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, která budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autor: Jan Sochor, Národní konvent o EU