Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kontaktním místem EU pro informace o zbraních bude úřad pro zkoušení zbraní

Euroskop, ČTK, 14.05.2021

Národním kontaktním místem České republiky, které bude dalším úřadům členských států EU poskytovat informace o souladu poplašných a signalizačních zbraní s technickými specifikacemi pro dovolené výrobní provedení expanzní zbraně, by se měl stát Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projedná vláda.

 

Návrh reaguje na směrnici Evropské komise, která stanovuje technické specifikace, jejichž smyslem je, aby takové zbraně, které jsou dostupné na trhu, nemohly být pomocí běžných nástrojů snadno přeměněny na palné zbraně. Implementace směrnice bude podle návrhu zajištěna vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu, ta však nepřevádí článek prováděcí směrnice, který upravuje právě výměnu informací mezi státy Evropské unie. Zavést by ho tak měl aktuální materiál, který bude vláda projednávat.

Článek požaduje, aby členský stát na základě žádosti poskytl jinému členskému státu výsledky kontrol, určil alespoň jedno národní kontaktní místo, jež bude tyto výsledky poskytovat, a sdělil kontaktní údaje svého národního kontaktního místa Evropské komisi. Důvodová zpráva návrhu uvádí, že ačkoli je článek z hlediska transpozice nerelevantní, je ho nutné s ohledem na existující judikaturu do českého právního řádu zakomponovat. Návrh tak podle zprávy slouží pouze k odvrácení rizika, že by EU s Českem zahájila řízení o neplnění požadavků, tzv. infringement.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva mimo jiné provádí ověřování stanovených střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, zajišťuje jejich označování zkušebními značkami a provádí další odborné činnosti související s jejich zkoušením. Návrh nezavádí novou kompetenci úřadu ani nerozšiřuje jeho působnost, pouze specifikuje další subjekty, vůči kterým bude úřad plnit informační povinnost.

Autor: Euroskop