Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Národní konvent o EU se věnoval Strategické autonomii Unie

Národní konvent o EU, Euroskop, 26.05.2021

V pátek 21. května se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Strategická autonomie Evropské unie. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, společně s odborovými svazy a zástupci evropských institucí. Odborným garantem byl Institut pro evropskou politiku (Europeum).

Debata se zaměřila na tři diskuzní otázky: (1) V jakém rozsahu ‚‚strategickou autonomii‘‘ EU definovat, v jakých oblastech se projevuje a jaké nástroje lze použít? (2) Jaký je vztah strategické autonomie EU k USA a NATO? (3) Jakou pozici EU zaujme, bude-li
napětí mezi USA a Čínou pokračovat? Bude EU posilovat i jiná partnerství?

Kulatý stůl zahájil příspěvek od ředitele Štěpána Pecha z Úřadu vlády. Ten zmínil obecnou debatu o strategické autonomii, která se dnes dostává do popředí kvůli pandemii covidu-19. Nedostatek zdravotnického vybavení v březnu loňského roku dle něj výrazně posílil v EU volání po jejím posílení.

První stanovisko představil Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ten podotkl, že v institucionální rovině bude nejdříve nutné vyřešit otázku rozšíření rozhodování kvalifikovanou většinou i do oblasti Společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Podle Handla má strategická autonomie i řadu dalších dimenzí, jako příklad zmínil například diskuzi o uvolnění patentů na vakcíny proti nemoci covid-19.

Nejen strategická autonomie, ale i strategická odolnost

Druhé stanovisko následně přednesl Jan Šnaidauf z Ministerstva zahraničních věcí. Zdůraznil, že strategická autonomie EU v jiných oblastech než bezpečnostně-obranné, například obchodní, může vést k potenciální roztržce s našimi partnery, jmenovitě USA. V obchodní oblasti by tak spíše mělo být naším cílem posilovat strategickou autonomii prostřednictvím posilování našich obchodních vztahů s USA.

V následné debatě vystoupila řada řečníků, kteří často hovořili o strategické autonomii spíše jako o strategické odolnosti. Upozorňovali také na otázku evropského přístupu k Africe a Rusku nebo klimatickou politiku.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU na-leznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracová-na doporučení, která budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autor: Jan Sochor, Národní konvent o EU