Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Národní konvent o EU diskutoval o bezpečnosti a boji proti terorismu v Evropě

Národní konvent o EU, 16.06.2021

V pátek 11. června se uskutečnil kulatý stůl Národního konventu o EU na téma „Bezpečnost a boj proti terorismu v Evropě“. Odborným garantem byl Institut pro evropskou politiku Europeum.

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky. (1) Jaké jsou prioritní zájmy České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, které chce prosazovat na evropské úrovni? (2) Jak zajistit do budoucna rovnováhu mezi bezpečností a zasahováním do základních práv? (3) Mají Česká republika a Evropská unie vhodný právní rámec pro řešení výzev v oblasti terorismu a jak vytvořit bezpečnostní prostředí, které bude odolné do budoucnosti? (4) Jakým způsobem lze čelit radikalizaci v České republice a v EU?

Kulatý stůl zahájila státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Ta zdůraznila prioritní roli bezpečností politiky pro současnou i budoucí politickou reprezentaci České republiky i EU. Zmínila současnou snahu v EU o rozvoj konceptu ‚‚Bezpečnostní unie‘‘. Akci moderovali Miroslav Mareš a Petra Mlejnková z Masarykovy univerzity.

Stanoviska expertů a státní správy

První stanovisko prezentoval Petr Habarta z Ministerstva vnitra. Podtrhl, že bezpečnost je pro většinu z nás jeden z nejdůležitějších aspektů. V rámci EU by se ČR měla soustředit zejména na otázky terorismu, násilného extremismu, organizovaného zločinu a technologický vývoj. Nezbytné je také nadále prohlubovat policejní i jinou výměnu informací.

Druhé stanovisko představila Barbora Vegrichtová z ČVUT. Podotkla, že bezpečnostní systémy je neustále potřeba aktualizovat a hrozbu terorismu je možné lépe potírat zejména sdílením informací napříč členskými státy o bezpečnostních hrozbách.

Posledním stanoviskem přispěl Jan Lata, národní korespondent pro boj proti terorismu. Mimo jiné se zaměřil na otázku terorismu v ČR. Dle něj má ČR a EU vhodný právní rámec pro jeho řešení. Debata by nicméně měla být vedena u otázky zmírnění trestní sazby v kontextu schvalování teroristického činu, která je dnes stanovena na 5 až 15 let.

V následné diskusi účastníci shrnuli potřebu aktivně bojovat proti všem hrozbám, včetně různých forem organizovaného zločinu. U všech opatření v oblasti vnitřní bezpečnosti, včetně boje proti terorismu a radikalizaci, je důležité vyhodnocovat efektivitu a podle ní rozhodovat i o vhodnosti řešení problémů na národní nebo evropské úrovni.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.eu, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (#Narodnikonvent). Z kulatého stolu budou vypracována doporučení, která budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autor: Jan Sochor, Národní konvent o EU