Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výdaje na výzkum/vývoj v ČR dosáhly rekordních 113,4 mld. Kč

Euroskop, čtk, 21.10.2021

Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku byly loni rekordních 113,4 miliardy korun, meziročně vzrostly o 1,8 miliardy. Výrazně se však zpomalilo tempo jejich růstu. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli Martin Mana a Marek Štampach z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Podle Many výdaje na výzkum a vývoj v Česku po roce 2016 rostly každoročně v průměru o více než deset procent. Mezi lety 2019 a 2020 byl však nárůst méně než dvě procenta.

Kvůli meziročnímu poklesu hrubého domácího produktu (HDP) byl loni podíl výdajů na výzkum a vývoj na HDP 1,99 procenta. Jde o nejvyšší podíl v historii samostatné České republiky, blíží se k průměru v EU. Předloni byl podíl na HDP 1,94 procenta HDP. Česko je tak mezi státy EU na 10. místě. Více než tři procenta HDP daly v roce 2019, což je rok, z něhož jsou poslední dostupná data, na výzkum a vývoj pouze Švédsko, Německo, Belgie a Rakousko. Z mimoevropských zemí má prvenství Izrael, kde to je téměř pět procent HDP, následuje Jižní Korea s více než 4,5procentním podílem HDP a Tchaj-wan s 3,5 procenta HDP.

Z podnikových zdrojů šlo na výzkum a vývoj 66,1 miliardy korun, celkově daly firmy do výzkumu a vývoje 69,1 miliardy korun. Je to téměř trojnásobná částka ve srovnání s výdaji za vysokoškolský výzkum, které jsou 24,5 miliardy korun.

Většina podniků investujících do výzkumu je ze zahraničí


Více než 500 milionů korun dalo do výzkumu a vývoje 26 podniků, 21 z nich je pod zahraniční kontrolou. Více než polovina vynaložených peněz šla do zpracovatelského průmyslu, následují informační a komunikační činnosti s 22 procenty. Průmyslovým odvětvím s nejvyššími výdaji na výzkum je automobilový průmysl s 10,6 miliardy korun. Následují elektrotechnický průmysl s pěti miliardami a strojírenský průmysl, který byl financován 4,5 miliardy korun.

Ze státního rozpočtu plynulo do této oblasti rekordních 38,6 miliardy korun, meziročně o 1,3 miliardy více než roce 2019. Většina státních peněz směřovala do výzkumu prováděného ve veřejném sektoru, výzkum v podnicích podpořil stát zhruba 4,7 miliardy korun, podobnou částkou jako předloni.

Podnikové finance tvořily necelé tři pětiny výdajů


Podnikové finance tvořily 58 procent loňských celkových výdajů na výzkum a vývoj, 34 procent byly veřejné domácí peníze, evropské peníze jsou šest procent, dvě procenta se týkají jiných zdrojů. V případě výdajů podle sektorů podnikatelský zaujímá 61 procent, vládní 17 procent, vysokoškolský 22 procent a zbytek je soukromý neziskový sektor.

Výzkum v Česku je podle Many koncentrován do tří krajů, které se loni na celorepublikových výdajích v této oblasti podílely z 69 procent. V Praze to bylo 43,5 miliardy Kč, následuje Jihomoravský kraj s 20,4 miliardy Kč a Středočeský kraj se 14,7 miliardy Kč.

ČR patří mezi země s nejnižším zastoupením žen ve výzkumu a vývoji


V roce 2020 působilo ve výzkumu a vývoji 118.000 pracovníků, kteří se této činnosti věnovali na plný či částečný úvazek. Meziroční nárůst je jedno procento.

Ženy tvoří 30 procent pracovníků ve výzkumu a vývoji v ČR. S Německem, Rakouskem a Nizozemskem je to nejnižší podíl v EU. Zhruba desetinu výzkumníků v podnicích a na vysokých školách tvoří cizinci. Téměř polovina zahraničních výzkumníků v Česku pochází ze Slovenska, s odstupem následují Rusové, Ukrajinci a Indové.

Autor: Euroskop