Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Dopis prezidenta Klause premiérovi Paroubkovi

04.07.2005
List obsahuje výzvu prezidenta politikům, aby zahájily debatu o budoucnosti Evropské unie a evropské ústavy.

Vážený pane předsedo,

nedávný vývoj v Evropské unii, spojený nejen s referendy o tzv. evropské ústavě ve Francii a Nizozemí, ale i se ztroskotáním jednání o rozpočtu Unie v Evropské radě, postavil před Českou republiku a její politickou reprezentaci řadu nových, naléhavých otázek. Nemůžeme zůstat pasivními, ale protože pro naši aktivitu nevystačíme se stanovisky, která byla vývojem situace překonána, musíme na tato témata zahájit velmi seriózní diskusi. Ta ostatně u nás dosud neproběhla.

Jsem přesvědčen, že diskuse musí probíhat i na úrovni ústavních institucí a jejích nejvyšších představitelů: prezidenta, vlády, parlamentu a v něm zastoupených politických stran. Jejím smyslem musí být nejen svobodná výměna názorů, ale především pokus o nalezení nejvyššího společného jmenovatele našich postojů, který by - jako tolik potřebný konsensus - vytvořil výchozí pozici České republiky v nadcházející celoevropské diskusi.

Naše republika má právě teď neopakovatelnou příležitost promluvit do základních otázek celoevropského směřování. Jde o příležitost, kterou jsme v minulosti neměli a která se v budoucnu nemusí opakovat. Reakci od nás očekávají naši evropští partneři, očekává ji i naše veřejnost.

Protože závažnost tématu přesahuje rozměry každodenního politického života, jsem přesvědčen, že tato debata musí proběhnout i na úrovni nejvyšších představitelů České republiky pod patronací hlavy státu.

Považuji za důležité, aby se naše setkání uskutečnilo neprodleně. Proto navrhuji uspořádat ho ještě v průběhu letních měsíců. Věřím, že to za nezbytné považujete i Vy.

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus