Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přihlaste se na výstavu k Výročnímu fóru Podunajské strategie

Úřad vlády, 15.02.2018

Ve dnech 18. a 19. října 2018 se v bulharské Sofii uskuteční 7. Výroční fórum Podunajské strategie. Bulharsko, jakožto předsednická země Makroregionální strategie EU pro Podunají pro rok 2018, připravuje při příležitostí tohoto fóra venkovní výstavu. Ta bude cílit na projekty vykazující přímý a/nebo nepřímý efekt a přidanou hodnotu pro klíčová témata Výročního fóra – zaměřena bude na oblast turismu a ochrany kulturního a přírodního dědictví Podunajského regionu. Výstava bude otevřena v období od 10. do 20. října 2018.

Na výstavě bude pro účastníky k dispozici 60 výstavních panelů o šířce 175.5 cm a o výšce 120.5 cm, které budou chráněny před vnějšími vlivy. Zájemce, kteří by se rádi zúčastnili, organizátoři výstavy, žádají o zaslání ke každému projektu 4–6 fotografií s ošetřenými autorskými právy. Minimální velikosti fotografie je požadována v rozměrech 3000 x 4500 px v rozlišení 100 dpi, přičemž maximální velikost je stanovena na 4700 x 7000 px v rozlišení 100 dpi.

Zároveň ke každému projektu musí být dodána krátká informace o projektu, velikosti rozpočtu, zdroji financování, partnerství a o cílech a dosažených výsledcích. Fotografie k výstavě a doprovodné informace k jednotlivým projektům je možné zasílat do 28. února 2018 na e-mailové adresy vyara.mincheva@bg-permrep.eu, dessislava.yordanova@bg-permrep.eu.

Více informací k Podunajské strategii můžete nalézt na http://www.interreg-danube.eu/ nebo http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/cooperation/macro-regional-strategies/