Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ministři diskutovali o dlouhodobém rozpočtu a brexitu

Ministerstvo zahraničních věcí, 15. 5. 2018

V pondělí 14. května se sešli ministři pro evropské záležitosti na pravidelném zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro obecné záležitosti dle čl. 50. Během setkání si vyměnili názory nad návrhem Víceletého finančního rámce pro období 2021 – 2027 a návrhem anotovaného agendy červnové Evropské rady. Evropská komise dále informovala o aktuálním stavu vyjednávání ohledně právního státu v Polsku.

Ministři zahájili zasedání výměnou názorů nad návrhem k Víceletému finančnímu rámci (VFR) schváleným Komisí dne 2. května 2018.

Státní tajemník Aleš Chmelař ocenil, že: „návrh VFR reflektuje nové výzvy, je však důležité, aby dohoda k VFR byla vyvážená a nepřinesla nepoměrné dopady na vybrané členské státy“.

ČR dále očekává, že žádný z členských států nebude čelit radikálnímu snížení alokace v případě kohezní politiky, což by mohlo ohrozit konvergenci EU a naopak vést k posílení rozdílů.


Právní stát v Polsku


V dopolední části představila Evropská komise aktuální stav dialogu probíhajícího mezi Komisí a Polskem o dodržování zásad právního státu dle čl. 7.

Místopředseda Komise Frans Timmermans zdůraznil pokrok ve vyjednávání skrze představení nových opatření, zároveň však čtyři nové předpisy nejsou plně dostačující pro odstranění vážného rizika porušení právního státu.

Doufá tedy v pokračování a dosažení hmatatelných výsledků do června, kdy se k tématu opět vrátí Rada pro obecné záležitosti


Odchod Británie a otázka (severo)irská hranice


V odpolední části zasedání se setkali ministři s unijním vyjednavačem Michelem Barnierem s cílem projednat pokrok v jednání s Británií za poslední týdny.

M. Barnier informoval o proběhnuvších jednacích kolech mezi Evropskou komisí a UK, na nichž se hovořilo jak o zbytku textu dohody o vystoupení, na němž dosud není shoda, tak o rámci budoucích vztahů.

Co se týče zbývajících částí dohody o vystoupení, nebyl zatím dosažen zásadnější průlom, a to ani u Severního Irska, kde je třeba najít řešení, které předejde vytvoření hranice s Irskem.

Detailněji byla probrána vnitřní a vnější bezpečnost a rovné podmínky na trhu. V této souvislosti unijní vyjednavač představil ministrům možnou strukturu budoucí dohody, resp. její hlavní pilíře a předpoklady pro shodu.


Brexit jako součást červnové Evropské rady dle čl. 50


Ministři dále vzali na vědomí anotovanou agendu červnové Evropské rady dle čl. 50 SEU, na níž hlavy států a vlád projednají aktuální stav jednání o brexitu.

Státní tajemník Aleš Chmelař okomentoval kalendář prací následovně: „Čas do Evropské rady se krátí a EU do té doby očekává od UK posun na nevyřešených otázkách dohody o vystoupení, včetně Severního Irska. Práce musí probíhat tak, aby do nich byly členské státy plně zapojeny a  měly čas posoudit případné kompromisy. Detailní diskuze o rámci budoucích vztahů přijdou na řadu poté. To snad poskytne čas také britské vládě k vyjasnění její pozice  například stran budoucího celního vztahu. EU je připravena  revidovat svou pozici ve světle vývoje v UK, tedy platí, že dveře velmi ambiciózního budoucího vztahu nejsou uzavřeny. “

Autor: Euroskop