Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Ministři projednají pracovní podmínky a otázky zdravotnictví

Jan Matera, Úřad vlády, 21. 6. 2018, 21.06.2018

Dnes a zítra, tedy 21 a 22. června 2018, probíhá v Lucemburku jednání ministrů práce a sociálních věcí a ministrů zdravotnictví členských států EU v rámci zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.

První den jednání bude patřit tématům zaměstnanosti a sociální politiky, zatímco druhý den se ministři, za účasti ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha, zaměří na oblast zdraví.

Jednat se bude o mnoha důležitých tématech, která mají konkrétní dopady na obyvatele EU a jejich kvalitu života.

Nejdůležitějšími body jednání budou především návrh směrnice o rovnováze pracovního a soukromého života rodičů a pečujících osob, návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, návrh revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a v neposlední řadě návrh nařízení o hodnocení zdravotnických technologií.

 

Spolupráce v sociální oblasti

 

V posledních době se v EU dostala do popředí debata o budoucnosti sociální dimenze Evropy a spolupráce členských států v sociální oblasti. Tato debata je nanejvýš důležitá i vzhledem k velkému množství důležitých návrhů, které se v EU v současnosti projednávají, přičemž některé z nich budou projednány právě na čtvrtečním jednání Rady EU.

ČR obecně podporuje výměnu dobré praxe a sbližování, avšak nikoliv úplnou harmonizaci politik zaměstnanosti, vzdělávání, sociální ochrany a zdravotní péče.

Pro ČR je zásadní, aby politiky EU v těchto oblastech byly v souladu s principy subsidiarity a proporcionality, respektovaly specifika sociálních systémů členských států a nezasahovaly neopodstatněně do národních kompetencí.

Autor: Euroskop