Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V Bruselu dnes jednají ministři zodpovědní za obchod

Úřad vlády, 09.11.2018

Dnes se v Bruselu koná zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů zodpovědných za obchod. Hlavním tématem jednání budou principy a fungování Světové obchodní organizace, která pomalu ale jistě přestává plnit své funkce, a možností řešení této patové situace. Delegaci ČR vede náměstkyně ministryně průmyslu a obchodu Alexandra Rudyšárová.

Rada dále bude mít na programu dva hlavní legislativní body, a to návrh nařízení k prověřování přímých investic (FDIs) a návrh horizontálního nařízení k bilaterálním safeguardům.

Komisařka Malmströmová plánuje v této části zmínit také stav projednávání novelizované legislativy pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

 

Kontrola potenciálně nebezpečných investic

 

Nařízení ke screeningu FDIs je jedním z prioritních návrhů současné Komise, která společně s rakouským předsednictvím usiluje o dokončení legislativního procesu do konce roku 2018. Jeho cílem je nastavit rámec spolupráce unijních zemí a Komise u potenciálně nebezpečných investic a stanovit hlavní požadavky, které by měly splňovat vnitrostátní prověřovací mechanismy.

Nařízení by nicméně nemělo stanovit povinnost prověřovací mechanismus zavést v případě, že jím daný stát nedisponuje. Na jednání Rady podá Komise informace o stavu probíhajícího trialogu, který se aktuálně věnuje nejvíce kontroverzním částem návrhu.

Prioritou ČR pro trialog je zachování struktury nařízení dle pozice Rady z června 2018 a zejména to, aby návrh nezasahoval do výlučných kompetencí unijních zemí v oblasti národní bezpečnosti. Některé návrhy Evropského parlamamentu v rámci trialogu jsou v tomto ohledu pro ČR problematické.

Návrh nařízení k bilaterálním horizontálním safeguardům stanovuje obecné postupy provádění dvoustranných ochranných doložek a dalších opatření pro dočasné odejmutí celních preferencí dle obchodních dohod se třetími zeměmi. Již podle názvu se jedná o spíše technickou úpravu, která by měla přinést zjednodušení stávajících procesů. Trialog bude zahájen v nejbližších dnech, pro ČR není tato úprava problematická.

 

Modernizace WTO

 

Hlavním bodem diskuze ministrů bude modernizace Světové obchodní organizace (WTO), jejíž potřeba se v poslední době stává velmi akutní. Ochromeny jsou všechny funkce WTO, nejvíce kritickou je však situace v Odvolacím orgánu systému pro řešení sporů, jehož obměna a tedy i praktické fungování je paralyzováno nekonstruktivním přístupem USA.

EU v oblasti modernizace WTO usiluje o roli lídra, Komise dne 10. října představila vlastní návrh na úpravy Ujednání o pravidlech pro řízení a řešení sporů (DSU), které cílí primárně na posílení legitimity Odvolacího orgánu ukotvením nových pravidel v rámci DSU. Změnu pravidel však musí konsenzem potvrdit všichni členové WTO, což bude nelehký proces. ČR deklaruje plnou podporu postupu Komise.

Informativní body agendy protentokrát tvoří Zpráva Komise o implementaci dohod o volném obchodu za rok 2017, potvrzující pozitivní dopad celkem 53 dohod prováděných mezi EU a třetími zeměmi, a také informace komisařky Malmströmové ohledně stavu probíhajících obchodních jednání. Komisařka se přitom bude soustředit na asijské partnery (Nový Zéland, Indonésie). Již tradičním bodem pan budou vztahy EU – USA v kontextu hrozby uvalení dalších cel na automobily a jejich součásti, které budou tématem diskuze během společného oběda ministrů.

Autor: Euroskop

Další články v rubrice

Lídry zemí EU čeká debata o vakcínách či očkovacích pasech

Euroskop, ČTK, consilium.europa.eu, 21.01.2021

Europoslanci podporují společný postup v oblasti očkování

Euroskop.cz, Evropský parlament, ČTK Fotobanka, 20.01.2021