Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Radě budou prezentovány priority rumunského předsednictví

Úřad vlády, 07.01.2019

Na Radě pro obecné záležitosti budou 8. ledna 2019 krátce představeny priority následujícího rumunského předsednictví v Radě EU na období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019. Rumunsko tvoří nové předsednické trio s Finskem a Chorvatskem, program a priority Rumunska tedy částečně vycházejí z osmnáctiměsíčního společného programu celého tria.

Pro své předsednictví Rumunsko formulovalo čtyři, poměrně široce definované, prioritní oblasti. Jsou jimi: Sbližující se Evropa, Bezpečnější Evropa, Evropa jako mezinárodní aktér a Evropa společných hodnot.

V rámci první oblasti bude hlavním cílem rumunského předsednictví napomoci co největší ekonomické konvergenci členských států EU. V případě druhé priority se bude Rumunsko věnovat otázce vnitřní bezpečnosti, správě vnějších hranic a správnému fungování Schengenského prostoru. V třetí oblasti bude kladen důraz na rozvíjení obranných schopností EU a rozšiřovací proces se zeměmi západního Balkánu.

Poslední prioritou a leitmotivem celého rumunského předsednictví je koheze a sdílení společných evropských hodnot jako jsou rovnost, svoboda, solidarita nebo lidská důstojnost. Rumunsko tomu chce napomoci bojem proti diskriminaci, xenofobii, rasismu a antisemitismu. Dalším cílem je obnovení důvěry občanů v EU.

Autor: Euroskop