Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

Úřad vlády, Euroskop, 22.05.2019

Dnes a zítra (22. a 23. května 2019) proběhne v Bruselu jednání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. V rámci prvního dne jednání Rady EU se bude diskutovat o oblastech mládeže a vzdělávání. Rada bude jednat například o možnostech využití umělé inteligence ve vzdělávání, o mladých lidech a jejich budoucím zapojení do světa práce nebo o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků.

V průběhu druhého dne se bude zasedání věnovat oblasti sportu, kultury a audiovize. Konkrétně se bude Rada zabývat vztahem mladých lidí ke kultuře a kreativitě, možnostmi zlepšení přeshraničního oběhu evropských audiovizuálních děl s důrazem na koprodukci a bojem proti dezinformacím.
 

Výuka a studium cizích jazyků


Jedním z nejdůležitějších bodů jednání Rady bude přijetí návrhu doporučení o komplexní výuce jazyků. V doporučení se členské státy shodly, že je nezbytné zintenzivnit podporu mladých lidí při studiu cizích jazyků a umožnit jim tak získat před dokončením středoškolského vzdělání znalost alespoň v jednom cizím jazyce na úrovni umožňující jeho efektivní a plynulé používání v práci i běžném životě. Členské státy se také shodly, že by mělo být podporováno osvojení druhého cizího jazyka. To obnáší i podporu výuky některých předmětů v cizím jazyce.

Dalším záměrem doporučení je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků prostřednictvím podpory studijní mobility pedagogů a studentů pedagogických fakult například v rámci programu Erasmus+, podporou výzkumu v oblasti výuky cizích jazyků či využíváním moderních inovativních metod.

Česká republika vítá doporučení Rady a domnívá se, že doporučení může výrazně přispět k rozvoji a zlepšení studia jazyků a tím usnadnit komunikaci a mobilitu v rámci EU. Česká republika dlouhodobě podporuje rozvoj studia cizích jazyků. ČR například ustanovila povinnou výuku dvou cizích jazyků už na základních školách s výstupní úrovni A1 a A2 nebo od roku 2020-2021 zavede nově také povinnou maturitní zkouška z cizího jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec). ČR proto souhlasí s výslednou podobou návrhu doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků, na které se shodly všechny členské státy, a podporuje jeho přijetí Radou.

 

Boj proti dezinformacím


V kontextu prvního dne evropských voleb proběhne v druhý den zasedání Rady politická debata o boji proti dezinformacím. V rámci jednání se bude diskutovat o opatřeních, které byly dosud přijaty na úrovni EU, ale i na národní úrovni, v boji proti dezinformacím a k zajištění kvalitní novinářské práce. Mluvit se bude o dalším postupu členských států a EU při řešení současných výzev. ČR souhlasí se spoluprací a koordinací na úrovni EU, protože vnímá fenomén dezinformací jako globální a komplexní problém, který koordinaci členských států vyžaduje. Pro ČR je důležité především dále zvyšovat úroveň mediální gramotnosti občanů, například zvýšením podpory prostřednictvím programu Kreativní Evropa či podporou nezávislých ověřovatelů faktů.

Autor: Jan Matera, Lucie Schniderová, Euroskop