Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada EU bude řešit sociální politiku a zdravotnictví

Úřad vlády, Euroskop, 13.06.2019

Dnes a zítra proběhne v Lucemburku jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. 

V průběhu prvního den jednání Rady EU budou ministři diskutovat o oblastech zaměstnanosti a sociální politiky. Ministři se zaměří například na Evropský semestr, snižování genderových rozdílů v odměňování nebo na podporu spravedlivé mobility. Na okraj jednání pak proběhne volba sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Delegaci České republiky povede v této části jednání ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Druhý den se bude zasedání věnovat oblasti zdraví. Ministři se zaměří především na návrh nařízení o hodnocení zdravotnických technologií, boj proti antimikrobiální resistenci nebo usnadnění investic do transformace a zlepšení zdravotnických systémů. Delegaci České republiky povede v části zdraví ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Kde bude sídlit Evropský orgán pro pracovní záležitosti?

Na okraj jednání, v části zaměstnanost a sociální politika, by měly členské státy rozhodnout, kde bude sídlit nově vzniklý Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Evropský orgán pro pracovní záležitosti by měl být členským státům nápomocen v záležitostech týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků v rámci EU. Zároveň by měl zlepšit přístup jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech.

Na sídlo orgánu kandidují celkem čtyři města, konkrétně se jedná o Bratislavu, Nikósii, Sofii a Rigu. Samotné hlasování bude dvoukolové. Pakliže v prvním kole hlasování nezíská žádná z kandidatur nadpoloviční většinu hlasů, tak bude následovat druhé kolo, kam postoupí dvě města, která obdržely nejvíce hlasů v prvním kole. V druhém kole se rozhodne o vítězi prostou většinou. Česká republika dlouhodobě podporuje, aby bylo více sídel agentur a dalších orgánů EU umístěno v zemích, které k EU přistoupily v roce 2004 nebo později. Česká republika při volbě sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti podpoří kandidaturu Bratislavy.

Antimikrobiální resistence

V části zdraví budou přijaty Závěry Rady o dalších krocích směřujících k tomu, aby se EU stala regionem s nejlepšími postupy v boji proti antimikrobiální rezistenci. Antimikrobiální rezistence je závažným problémem současnosti, který je Světovou zdravotnickou organizací považován za jednu z největších současných globálních hrozeb pro veřejné zdraví. Základními cíli Závěrů Rady jsou zlepšení kvality opatření v prevenci a kontrole infekcí, posílení implementace národních akčních plánů a podpora solidarity mezi členskými státy ve společném boji proti antimikrobiální resistenci.

Česká republika Závěry Rady podporuje. ČR považuje za důležitý především systematický monitoring antibiotické rezistence a spotřeby antibiotik. Vláda ČR proto na začátku tohoto roku schválila Akční plán Národního antibiotického programu pro roky 2019 až 2022. Hlavními pilíři tohoto národního akčního plánu jsou zlepšení informovanosti o současném stavu antibiotické resistence, kontrola a prevence a podpora vědy a výzkumu.

Autor: Euroskop