Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada jednala o budoucnosti energetických systémů

Úřad vlády, Euroskop, 25.06.2019

Dne 25. června proběhlo v Lucemburku zasedání řádné Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, část energetika. Delegaci vedl náměstek ministra průmysl a obchodu René Neděla.

Rada měla na programu dva nelegislativní body. Prvním bylo přijetí závěrů Rady o budoucnosti energetických systémů. Evropská komise následně informovala o nejnovějším vývoji v oblasti vnějších vztahů v energetice. Pojednala o trilaterálních jednáních mezi Evropskou unií, Ukrajinou a Ruskou federací týkajících se pokračování tranzitu plynu skrze ukrajinskou přepravní infrastrukturu po roce 2019.

V části Různé EK představila Sdělení o návrzích integrovaných národních energeticko-klimatických plánů a finská delegace představila pracovní program svého předsednictví. Finsko se chce zaměřit na posílení energetické unie. Stěžejním tématem finského předsednictví tak budou právě národní energeticko-klimatické plány, jež budou jedním z prioritních bodů na chystané zářijové Radě pro energetiku. Finsko si rovněž klade za cíl zdůrazňovat otázku klimatu a poskytnout prostor pro diskuzi o tom, jak dosáhnout přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství.

Následoval pracovní oběd ministrů na téma mezinárodní role eura v energetice. Před jednáním Rady se jako již tradičně uskutečnilo setkání zemí V4, kde došlo ke koordinaci pozic na následné zasedání.

Autor: Euroskop