Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jednaní Rady pro konkurenceschopnost

28.11.2019

Ve dnech 28. – 29. listopadu 2019 se v Bruselu uskuteční jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) v částech vnitřní trh, průmysl, vesmír a výzkum.

První den se v části vnitřní trh a průmysl bude diskutovat o dvou legislativních bodech, a to návrhu směrnice o reprezentativních žalobách na ochranu zájmů spotřebitelů a návrhu revize účetní směrnice zavádějící povinné zveřejňování některých daňových informací nadnárodními podniky. V nelegislativní části je naplánován jediný bod – politická rozprava s názvem „Externí dimenze evropské konkurenceschopnosti“. V části Jiné záležitosti bude předsednictví informovat o svých aktivitách v oblasti lepší regulace a cestovního ruchu. Následovat bude informace rakouské delegace o výstupech z konference skupiny Přátel průmyslu. Nizozemská a dánská delegace požádaly o informativní bod týkající se role Rady COMPET při implementaci Evropského obranného fondu. Komise by měla informovat o implementaci nařízení o spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, o zprávě sítě zmocněnců pro malé a střední podniky a také o Zprávě Strategického fóra pro významné projekty společného evropského zájmu. V závěru jednání představí chorvatská delegace program a priority svého nadcházejícího předsednictví.

Druhý den bude Rada COMPET – část vesmír diskutovat o dvou nelegislativních bodech, a to přijetí Závěrů Rady k tématu „Řešení v oblasti kosmického prostoru pro udržitelnou arktickou oblast“, na které naváže politická rozprava na téma: Podpora udržitelné kosmické ekonomiky.

Odpoledne se budou ministři v části výzkum nejprve věnovat bodu týkající se přijetí částečného obecného přístupu k návrhu nařízení o Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT). Druhým legislativním bodem jednání je zpráva o pokroku k rozhodnutí o Strategickém programu inovací EIT (SIA). Třetím legislativním bodem na programu jednání je přijetí částečného obecného přístupu k recitálům a Příloze IV týkající se synergií návrhu nařízení ustanovujícím 9. rámcový program EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“. Na programu jednání jsou dále 2 nelegislativní body – diskuse o návrhu nařízení, kterým se ustanovuje program EURATOM pro výzkum a odbornou přípravu, jejímž cílem by mělo být přijetí částečného obecného přístupu či zprávy o pokroku k tomuto nařízení. Posledním bodem pak bude přijetí závěrů Rady k aktualizované strategii EU pro biohospodářství.

Autor: Veronika Smolková