Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Zasedání Rady ve formaci ministrů dopravy

02.12.2019

V pondělí 2. prosince proběhne formální zasedání Rady ve formaci ministrů dopravy, které povede finská ministryně dopravy Sanna Marin. Jako zástupkyně EK se poprvé zúčastní nová komisařka pro dopravu Adina-Ioana Vălean.

Na programu jednání bude přijetí obecného přístupu ke třem legislativním návrhům v oblasti dopravy a to: nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě, směrnice o zpoplatnění pozemních komunikacích v EU nákladními vozidly (Euroviněta) a nařízení o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (Smart TEN-T). Dále budou ministři debatovat o reformě politiky Jednotného evropské nebe, o alternativních palivech v dopravě a o budoucnosti digitálních dopravních službách.

 Druhý den jednání Rady TTE se setkají ministři ve formaci Rady pro telekomunikace. Jedná se o jediné takové jednání v rámci finského předsednictví v Radě EU. Na programu je zpráva o pokroku v rámci projednávání nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, politická diskuze na téma „Evropská unie jako centrum pro etické využívání údajů“ a následně budou předloženy ke schválení závěry Rady o významu 5G pro evropské hospodářství a potřebě zmínit bezpečnostní rizika spojená s 5G.

 Třetí den jednání Rady TTE se setkají ministři ve formaci Rady pro energetiku.  Prvním bodem na avizovaném programu je politická rozprava nad dokumentem Chytrá sektorová integrace: propagace čisté energie, následně by měla čerstvě jmenovaná Evropská komise skrze novou komisařku pro energetiku Kadri Simson představit své priority, na které se chce zaměřit během svého následujícího mandátu. Posledním bodem programu by měla být výměna názorů ke sdělení o národních energeticko-klimatických plánech s názvem: „Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu“.

Autor: Úřad vlády