Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada EU bude řešit reformu zemědělské politiky po roce 2020

Euroskop, 16.12.2019

Ve dnech 16. – 17. prosince 2019 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, kterého se zúčastní delegace České republiky vedená náměstkem ministra zemědělství panem Jiřím Šírem.

Závěr roku a tedy i prosincové zasedání Rady AGRIFISH se již tradičně zaměří primárně na dosažení politické dohody stanovující rybolovné kvóty a celkové povolené odlovy pro rok 2020, dále se bude řešit bezprecedentní situace okolo omezeného, resp. zakázaného lovu tresky obecné ve východní části Baltského moře.

Ani poslední zasedání pod taktovkou finského předsednictví se neobejde bez diskuze na téma reformy společné zemědělské politiky po roce 2020. Tentokrát se zhodnotí učiněný pokrok za poslední měsíce.

Ministři se zaměří na sektor lesnictví


Jedním z pilířů finského předsednictví je sektor lesnictví. Problematika odlesňování a posíleného úsilí EU a členských států v této oblasti je tématem ministerského oběda. Oběda se zúčastní generální ředitel Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) Číňan Čchü Tung-jü a za nově zvolenou Evropskou komisi se zúčastní komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski (PL) a komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainen (FI).

Ministři zemědělství plánují na zasedání rovněž přijmout závěry Rady týkající se sdělení o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů. Formulaci závěrů provázela nesnadná jednání. I přestože se členské státy shodují na nutnosti ochrany a obnovy světových lesů, zamezování odlesňování a degradaci lesů v globálním měřítku, text závěrů se podařilo úspěšně uzavřít až těsně před zasedáním prosincové Rady AGRIFISH. EU jen se znepokojením sleduje trend odlesňování, kterému současné politiky a mezinárodní úsilí nejsou schopny zabránit.

Sdělení nové Evropské komise Zelená dohoda pro Evropu, které bylo za velkého zájmu zástupců členských států i veřejnosti zveřejněno 11. prosince 2019, rovněž počítá se zapojením lesnictví do boje s klimatickými změnami a vyrovnání uhlíkových emisí z využívání půdy. Lesy jsou v Zelené dohodě pro Evropu dány do přímé souvislosti s ochranou biologické rozmanitosti. Lesy v EU pohlcují každý rok tolik, kolik odpovídá desetině celkových emisí skleníkových plynů v EU. Lesům se přikládá zvláštní postavení s ohledem na jejich význam pro ochranu biodiverzity, ostatních ekosystémů, ekonomiky, napomáhají k odstraňování chudoby a jsou nástrojem naplňování rozvojových cílů Agendy 2030.

Sdělení Zelená dohoda pro Evropu na několika místech zmiňuje i zemědělství, které se hlásí k vyšší úrovni klimaticko-environmentálních ambicím a podporuje tak širší cíle EU. Sdělení obsahuje apel na omezení pesticidů a hnojiv. Na jaře 2020 bude Komisí představena strategie „Farm to Fork“ zabývající se udržitelnou produkcí potravin. Konečným cílem je zajistit Evropanům výživné, dostupné a bezpečné potraviny.

Autor: Kateřina Talašová

Další články v rubrice

SOTEU - Debata o stavu EU

Euroskop, Evropský parlament, 16.09.2020