Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Chorvaté poprvé organizují setkání ministrů zemědělství

Úřad vlády, 27.01.2020

Chorvatsko se dnes v Bruselu poprvé zhostí pořádání setkání ministrů zemědělství. Při této příležitosti nastíní své priority v oblasti zemědělství a rybářství. Jednání přinese diskuzi na řadu témat evropského i globálního charakteru, o čemž svědčí i přítomnost amerického ministra zemědělství Sonnyho Perduea. Za Českou republiku se bude jednání účastnit ministr zemědělství pan Miroslav Toman.

První zasedání Rady AGRIFISH pod taktovkou chorvatského předsednictví přinese předně představení pracovního programu chorvatského předsednictví v oblasti zemědělství a rybářství na nadcházející pololetí. Před Chorvaty je nesnadný úkol dosáhnout shody na reformním balíčku společné zemědělské politiky (SZP). Dohady nad její finální podobou jsou zdlouhavé a pravidla nové SZP začnou platit později, nežli bylo původně plánováno. Jak dlouhé však bude přechodné období - ve kterém je nutné zajistit kontinuitu výplaty finančních prostředků evropským zemědělcům a tím jim poskytnout jistotu při přechodu na nový model přinášející řadu nově zaváděných prvků - bude jedním z témat výměny názorů ministrů EU28 na lednovém zasedání.

Ministerská diskuze se rovněž zaměří na zemědělské aspekty Zelené dohody pro Evropu. Zelená dohoda pro Evropu, plán, který učiní evropské hospodářství udržitelné a mění výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí na příležitosti, na několika místech zmiňuje i zemědělství, které se hlásí k vyšší úrovni klimaticko-environmentálních ambicím a podporuje tak širší cíle EU. Sdělení obsahuje apel na omezení pesticidů a hnojiv, počítá také se zapojením lesnictví do boje s klimatickými změnami a vyrovnání uhlíkových emisí z využívání půdy. Díky chystané strategii „od zemědělce ke spotřebiteli,“ nebude opomenuta ani oblast ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin.

Členské státy dále dostanou možnost na zasedání otevřít debatu o aktuálních tématech, která jsou pro ně významná. Slovinci s podporou řady států včetně České republiky prodiskutují označování původu medu a vysloví apel pro zajištění řádné povinnosti v označování tohoto produktu. Němci zařadí do diskuze téma pohody zvířat v EU. Ministerský oběd se uskuteční za účasti US ministra zemědělství Sonnyho Perdue. Dle očekávání se hovor bude točit kolem komplikujících se obchodních vztahů EU a USA. Česká republika podobně jako celá EU je zastáncem volného obchodu, který je základem rozvoje hospodářství všech zúčastněných stran.

Autor: Kateřina Talašová