Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zasedání Rady pro životní prostředí v Bruselu

Euroskop, 05.03.2020

Dne 5. března se v Bruselu uskuteční další řádné zasedání Rady pro životní prostředí. Jedná se o první zasedání pod taktovkou chorvatského předsednictví. „Řízení“ v Radě Evropské Unie převzali Chorvaté v lednu, a to poprvé od svého vstupu do EU. Delegaci České republiky na březnovém jednání povede náměstek ministra životního prostředí Vladimír Smrž.

Zasedání ministrů pro životní prostředí proběhne den po zveřejnění tzv. klimatického zákona, tedy nového návrhu evropského právního rámce pro klima, který legislativně ukotvuje schválený cíl klimatické neutrality EU do roku 2050. Pojem klimatická neutralita znamená dosažení rovnováhy mezi emisemi produkovanými lidmi a jejich pohlcováním do roku 2050. Veškeré skleníkové plyny, které se vypustí do atmosféry, budou na druhé straně vyváženy mechanismy, které zajistí jejich odstranění z atmosféry. Stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě je největší výzvou a příležitostí současné Evropy. Zelená dohoda pro Evropu, ambiciózní balíček opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství, bude předmětem diskuze výměny názorů ministrů životního prostředí EU28. Podle Evropské komise je reálné, aby Evropa byla klimaticky neutrální a zároveň aby prosperovala. Pro dosažení klimatické neutrality je především nutné snížení emisí CO2. Ministři vysloví své názory na závazky, jež bude potřeba přijmout v nadcházejících letech v oblasti životního prostředí a klimatu.

EU chce mobilizovat investice na podporu přechodu na zelenou ekonomiku

Diskuzním tématem bude i připravovaný akční plán pro oběhové hospodářství. Zástupci Evropské komise s cílem pomoci členským státům v dosažení klimatické neutrality představí Mechanismus pro spravedlivou transformaci, včetně Fondu pro spravedlivou transformaci. Uhlíkově neutrální hospodářství totiž bude od členských států vyžadovat zásadní investice. Cílem Mechanismu pro spravedlivou transformaci je proto mobilizovat v příštích letech ohromné investice ve prospěch regionů v EU nejvíce postižených přechodem na zelenou ekonomiku, pokud jde o dopad na jejich ekonomickou strukturu i související sociální dopady. Mechanismus pro spravedlivou transformaci bude zaměřen zejména na podporu útlumu těžby hnědého a černého uhlí, rašeliny a břidličné ropy a jejich nahrazení ekologicky přijatelnějšími formami výroby energie. Česká republika návrh tohoto Mechanismus vítá. Měl by zajistit specifické finanční prostředky na podporu regionů nejen v České republice, které budou touto transformací nejvíce zasaženy (především uhelných regionů).

Finanční prostředky jsou především pro uhelné regiony

 
Ministři vedle debaty o monitoringu splňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) budou schvalovat  dlouhodobé klimatické strategie obsahující dlouhodobou cestu k nízko-emisní EU. Rada bude přijímat závěry Rady ke kvalitě ovzduší a hodnotit právní předpisy o vodě.

 V rámci pracovního oběda ministrů proběhne debata na téma klimatické diplomacie. EU si uvědomuje, že globální výzvy spojené se změnou klimatu a zhoršováním životního prostředí vyžadují celosvětovou reakci. Dlouhodobě proto prosazuje ambiciózní přístup v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu a energetiky na celosvětové úrovni. V rámci své klimatické diplomacie se snaží nastolovat v mezinárodních vztazích (se třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi i nestátními subjekty) problematiku změny klimatu jako strategické priority a podporovat nalezení společného řešení na globální úrovni.

Autor: Kateřina Talašová