Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přehled opatření v zemích EU proti šíření koronaviru

Úřad vlády, 31.03.2020
hranice, kontrola, koronavirus

Premiéři a prezidenti zemí EU prostřednictvím videokonferencí koordinují reakce svých zemí na šíření nákazy koronavirem. Kvůli rozmanitým situacím nicméně zavádí jednotlivé členské země EU řadu opatření zvlášť. V přehledu můžete nalézt, které členské státy zavedly nouzový stav, karanténu, či zakázaly vstup do země cizincům. Informace pro vás budeme pravidelně aktualizovat. 

Nouzový stav*

Nouzový stav zavedly následující státy: Česká republika, Itálie, Maďarsko, Belgie, Rumunsko, Bulharsko, Kypr, Francie, Lotyšsko, Lucembursko, Estonsko, Litva, Portugalsko a Španělsko.

Slovensko vyhlásilo nouzový stav pouze na okresy: Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Poprad, Nové Zámky, Martin a Rožumberok, nouzový stav vyhlásen v zařízeních sociálních služeb, které poskytují zdravotní starostlivost.. Německo vyhlásilo nouzový stav pouze v Bavorsku.

 

Karanténa*

Česká republika:

Plošná karanténa, zákaz vycházení z domu bez ochrany dýchacích cest, zákaz volného pohybu osob vyjma:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

  1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  3. individuální duchovní péče a služby,
  4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů.

k) Od 30/3 start v testovacím režimu tzv. "chytré karantény", tedy trasování nakažených za pomocí moderních technologií.

Itálie: Zákaz vycházení kromě nákupu potravin a k lékaři + izolace pro lidi vracející se ze zahraničí. Od 22. 3. uzavírá Itálie na celém území veškeré aktivity a produkci, které nespadají do základních služeb a výroby, a to do 3. 4. 2020
Rakousko:  Povinná karanténa pro osoby z Itálie,
Švýcarska a Lichtenštejnska, v karantétě jsou 3 regiony. od 30/3 povinnost nosit ochrannou masku v supermarketech.
Belgie Omezení pohybu osob na nezbytné aktivity do 19. 4. 2020 
Německo:  Doporučená karanténa pro navrátilce z Itálie,
Švýcarska a Rakouska. Zákaz vycházení v Bavorsku. Zákaz setkávání více než 2 lidí. 
Polsko:  Dvoutýdenní karanténa pro Poláky vracející se ze zahraničí + zákaz opuštění bydliště s výjimkou nejnutnějších aktivit do 11. 4. 
Slovensko: Dvoutýdenní karanténa pro Slováky vracející se na Slovensko
Maďarsko: Dvoutýdenní karanténa pro Maďary a cizince vracející se do Maďarska z rizikových zemí
Dánsko: Doporučená karanténa pro lidi vracející se z rizikových oblastí
Irsko Zákaz vycházení za hranici 2 km od bydliště s výjimkami (cesta do zaměstnání a zpět; nákup potravin, potřeb do domácnosti nebo vyzvednutí jídla; návštěva lékaře nebo nákup léků; poskytování péče dětem, starším nebo zranitelným osobám; krátké procházky v okruhu 2 km od domova; výroba potravin a péče o hospodářská zvířata). Povinné "omezení pohybu na veřejnosti" po dobu 14 dnů po návratu ze zahraničí.
Finsko:  Dvoutýdenní karanténa pro lidi přijíždějící ze zahraničí
Nizozemsko Omezení pohybu osob na nezbytné aktivity. Omezeny návštěvy v domech s pečovatelskou službou. 
Slovinsko: Celostátní karanténa. Zákaz cestování mezi samosprávnými jednotkami (občinami), s některými výjimkami (cesta do práce, k lékaři, na úřady).
Chorvatsko Zákaz opuštění místa bydliště (myšleno jako zákaz vycestování mimo obec)
Malta: Dvoutýdenní karanténa pro lidi přijíždějící ze zahraničí
Řecko: Dvoutýdenní karanténa pro lidi přijíždějící ze zahraničí. Zákaz neopodstatněného vycházení. Dodržování rozestupů na ulicích nejméně 1,5 metru. Při opuštění bydliště je nebytné mít u sebe doklad totožnosti a místopřísežné prohlášení o účelu pohybu. V osobních automobilech smí být kromě řidiče jen 1 osoba. 
Bulharsko: Povinná dvoutýdenní karanténa pro všechny příchozí 
Rumunsko:

Povinná karanténa pro příchozí do Rumunska

Kypr: Dvoutýdenní povinná karanténa pro cizince i občany Kypru vracející se na ostrov. Na severním Kypru byla uvalena úplná karanténa na 15 vesnic. 
Litva: Dvoutýdenní karanténa pro příchozí z rizikových zemí
(Čína, Francie, Německo, Hong Kong, Irán, Itálie, Japonsko,
Singapur, Jižní Korea a Španělsko) + plošná karanténa země do 13. 4. 2020
Lotyšsko Policie může sledovat karetní transakce za účelem sledování osob v karanténě.
Estonsko: Dvoutýdenní karanténa pro příchozí z rizikových zemí
(Čína, Jižní Korea, Singapur, Irán, Egypt, Itálie, Francie,
Německo, Španělsko, Belgie, Dánsko, Norsko a Švédsko) + zákaz vycházení kromě nákupu potravin, cesty k lékaři, nebo do práce.
Švédsko: Izolace nejvíce zranitelné skupiny – seniorů
Lucembursko Zákaz vycházení, pokud to není nezbytně nutné. Byl spuštěn systém zásobovaní pro zranitelné a starší osoby. 
Španělsko: Zákaz vycházení kromě nákupu potravin,
cesty k lékaři nebo do práce. od 30/3 dojde k dalšímu zpřísnění izolačního režimu. Kromě nezbytných oblasti k zachování funkcí státu a společnosti se všechna další odvětví ekonomiky zmrazují. Kromě potravinářského průmyslu, zdravotnictví, logistiky a bezpečnosti se ostatní ekonomické aktivity zastavují. Pracovníci v těchto oblastech půjdou na placené volno od pondělí 30.března do 9.dubna 2020. Striktní zákaz vycházení bude kontrolován pomocí mobilních dat. Policie, lokální policie a Guardia Civil rovněž zpřísní kontroly. Cílem je dosáhnout omezení mobility na 3 %,kromě dodávek potravin, léků a bezpečnosti.
Portugalsko:   Karanténa povinná pro lidi vracející se ze zahraničí a cizince po dobu dvou týdnů.

 

 

Zavření škol*

Česká republika: Ano, po dobu 30 dní
Itálie: Ano, do 3. 4. 2020
Rakousko:  Ano do 3. 4. 2020
Německo:  Ano, včetně MŠ
Polsko:  Ano, včetně MŠ
Slovensko: Ano, včetně MŠ
Maďarsko: Ano
Francie: Ano
Belgie: Ano, vyjma VŠ
Nizozemsko: Ano, včetně MŠ do 20. 4. 2020
Lucembursko:  Ano, včetně MŠ
Dánsko: Ano
Finsko:  Ano, vyjma MŠ
Slovinsko: Ano, včetně MŠ
Irsko: Ano, včetně MŠ do 29. 3. 2020
Malta: Ano, včetně MŠ do 20. 3. 2020
Řecko: Ano, do 25. 3. 2020
Bulharsko: Ano
Rumunsko:

Ano

Kypr: Ano, do 10. 4. 2020
Chorvatsko Ano, od 16. 3. včetně MŠ
Lotyšsko: Ano
Estonsko: Ano, vyjma MŠ
Španělsko: Ano, po dobu nouzového stavu
Portugalsko:   Ano
Litva Ano, včetně MŠ

 

 

 

Hraniční kontrola
Evropské země přistoupily i ke kontrolám na  hranicích a omezením vstupu na své území. Zdroj: čtk

 

Pohyb přes hranice*

 

Česká republika: Zákaz vstupu cizincům a zákaz vycestování z Česka pro obyvatele (vyjma pendlerů, ti se musí prokázat při přechodu hranic knížkou přeshraničního pracovníka)
Itálie: Zákaz cestování až na nezbytné případy
Rakousko:  Nutné zdravotnické povolení pro vstup ze zemí z Itálie, Švýcarska, Lichtenštejnska a Německa
Německo:  Uzavřené hranice, výjimka pro pendlery s povolením. Zákaz vstupu všem sezónním pracovníkům. 
Polsko:  Vstup povolen pouze polským občanům
Řecko Zákaz vstupu cizincům s výjimkou občanů EU a UK
Španělsko Zavřené hranice pro cizince (s výjimkou pro občany EU, kteří se rovnou odeberou na místo svého trvalého bydliště, diplomaté, občané s trvalým a přechodným pobytem, přeshraniční pracovníci a výjimky)
Slovensko: Zákaz vstupu cizincům, výjimka pro slovenské lékaře, kteří mohou jít pracovat do ČR
Dánsko: Zákaz vstupu cizincům
Maďarsko Zákaz vstupu cizincům.
Slovinsko: Uzavřená hranice s Itálií (operují pouze 4 přechody, při vstupu je nutnost předložit certifikát o negativním výsledku testu na Covid-19 ne starší než 3 dny) a Chorvatskem. S Rakouskem otevřeno 13 přechodů, na kterých jsou zavedeny zdravotní kontroly cizinců. Platí zákaz vycestování pro zdravotníky.
Lucembursko Kontroly zavedeny na všech hranicích, pendleři z/do Německa mohou jen s povolením zaměstnavatele
Bulharsko: Zákaz vstupu pro občany ze třetích zemí
Rumunsko Zákaz vstupu na území přes hraniční přechody pro cizí občany s výjimkou připadů tranzitu přes tranzitní koridoriy 
Chorvatsko Omezení možnosti překračovat chorvatské hranice (de facto uzavření hranic země)
Kypr: Vstup do země umožněn pouze občanům a rezidentům, a to pouze po předložení zdravotnického potvrzení. Přes zelenou linii mezi oběmi částmi ostrova je možné přejít pro cizince pouze už jen ze severu na jih a z humanitárních důvodů. 
Švédsko Uzavřené hranice pro cesty a občany ze zemí mimo území EU/Schengenu
Lotyšsko Zastavena mezinárodní přeprava osob
Litva Zákaz vstupu cizincům 
Estonsko Povinné hraniční kontroly. Umožněn pohyb všem migrujícím pracovníkům mezi Estonskem a Lotyšskem. Asymptomatiční cizinci mohou vstoupit do země za účelem dopravy zboží a materiálů. Možnost transitu cizinců do své domoviny.

 

 


*Informace jsou aktuální ke dni 31. 3. 2020, nadále pro vás budeme informace aktualizovat.

Autor: David Březina