Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jednání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl)

Euroskop, Úřad vlády, 17.09.2020

Zítra 18. září 2020 se uskuteční videokonferenční jednání ministrů členských zemí EU odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu. Jednání za ČR povede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Jednání zástupců států se zaměří pouze na jeden bod, kterým je politická diskuse o prohlubování vnitřního trhu pro silné oživení a konkurenceschopnou a udržitelnou Evropu. V rámci tohoto bodu německé předsednictví položilo jednu otázku: “Které komponenty březnového balíčku 2020 vydaného EK, zejména Akčního plánu pro lepší implementaci a vymáhání pravidel vnitřního trhu, jsou z pohledu členských států obzvláště relevantní pro efektivní posilování vnitřního trhu, a tudíž by jim měla být dána priorita, abychom zvládli dopady krize COVID-19 a podpořili rychlou obnovu ekonomiky?“.

S ohledem na videokonferenční charakter jednání budou dále pouze projednány závěry Rady k vnitřnímu trhu, jež by měly být formálně schváleny na listopadové Radě COMPET. V rámci jednání mají být též představeny výstupy z jednání skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a růst (HLG G24).

Autor: Veronika Smolková