Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Rada pro zemědělství a rybolov 15. a 16. prosince 2020

Euroskop, Úřad vlády, foto: EU Council Press, 15.12.2020

Ve dnech 15. a 16. prosince se v Bruselu uskuteční fyzické zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (Rada AGRIFISH) s ohledem na potřebu schválit rybolovná práva. Na jednání Rady AGRIFISH budou ministři jako již tradičně hledat politickou dohodu k rybolovným právům v Atlantiku a Severním moři, pro hlubinné druhy ryb, pro Středozemní a Černé moře pro příští období.

Stanovování celkového přípustného odlovu je tradičním bodem prosincového ministerského jednání. Letos je ovšem situace nestandardní. Jedním z nejproblematičtějších bodů brexitových vyjednávání byl a je rybolov. Evropská komise, která je odpovědná za navržení rybolovných kvót členským státům i třetím zemím k dojednání, musí řešit nejistotu u kvót u tzv. sdílených rybích populací (primárně mezi EU, Velkou Británií a Norskem).

V současné chvíli je podepsána prozatímní dohoda o rybolovu mezi EU a Velkou Británií ze září 2020 a mezi EU a Norskem je od roku 1980 platná stálá dohoda. Dohoda o odlovech s Norskem a nyní i s Velkou Británií jako třetí zemí by měla být učiněna vždy před prosincovým jednáním ministrů. To se letos kvůli neuzavřeným jednáním o podmínkách brexitu nepodařilo. Přímořské státy nyní pozorně sledují kroky i návrhy Komise, která musí řešit současnou nejistotu okolo brexitu a zamezit tak přerušení rybolovu od 1. 1. 2021. Pokud nebudou do konce letošního roku dohodnuty rybolovné kvóty, pravidla EU neumožní rybolov.

 

Ministrům se na stůl dostanou ke schválení rovněž dvojí závěry Rady. Jednat závěry Rady k označování dobrých životních podmínek zvířat na obalech potravin, jednak závěry Rady k nutričnímu označování potravin na přední straně obalu, nutričních profilů a označování země původu. ČR se na všech úrovním aktivně podílela na textaci závěrů, přičemž nalézt shodu nad zněním závěrů Rady akceptovatelným pro všech 27 členských států, nebylo mnohdy snadné.

 

Společná zemědělská politika po roce 2020

Ani tato AGRIFISH Rada se neobejde bez diskuze na téma reformy společné zemědělské politiky po roce 2020. Ministři toto téma prodiskutují u oběda a končící německé předsednictví bude ministry informovat o aktuálním stavu projednávání a dosavadních výsledcích probíhajících trialogů. V závěru ministerského jednání budou prezentovány výstupy online konferenci k digitalizaci v zemědělství, která proběhla na počátku prosince a výstupy z říjnové 48. konference ředitelů platebních agentur. Chorvatská delegace představí deklaraci o krizi v odvětví rybolovu a akvakultury v roce 2021 ve spojitosti s pandemií covid-19, ke které se ČR připojila. Vedoucím delegace ČR bude velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU Jaroslav Zajíček.

 

Autor: Euroskop