Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku, část spravedlnost

Úřad vlády, 07.06.2021

Po delší pauze (virtuálních jednání) se dnes v Lucemburku koná zasedání Rady EU ve formaci ministrů spravedlnosti. Delegaci ČR vede náměstek ministryně spravedlnosti M. Franěk.

Na jednání bude přijat obecný přístup k:

-       Nařízení o postoupení pohledávek,

-       Nařízení o přeshraničních službách elektronické justice v Evropě (e-CODEX) a

-       Nařízení, kterým se mění nařízení 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA).

 

Kolizní normy stanovící rozhodné právo pro účinky postoupení pohledávek vůči třetím stranám doposud nebyly na unijní úrovni harmonizovány. Návrh byl diskutován na pracovní skupině od roku 2018. S navrhovanou podobou kompromisního balíčku ČR souhlasí.

 

Nařízení k systému e-Codex se zabývá decentralizovaným systém, který umožňuje bezpečnou přeshraniční výměnu dat mezi justičními orgány a stanoví nezbytná právní a technická opatření umožňující agentuře eu-LISA zajistit jeho údržbu a interoperabilitu. Návrh nařízení o e-CODEX stanoví, že od 1. 1. 2023 přejde tento systém pod agenturu eu-LISA se sídlem v estonském Tallinu, jež je agenturou Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Předpokládá se, že tato agentura bude do budoucna spravovat všechny justiční informační systémy. ČR tento návrh podporuje.

 

Návrh nařízení o změně týkající se zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) zahrnuje oblastí policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech do oblasti působnosti Agentury podle nařízení a nahrazení plánovacího mechanismu víceletého rámce mechanismem ročního a víceletého rámce stejně jako u ostatních agentur EU. ČR se změnami souhlasí a podporuje je.

 

Dále proběhne výměna názorů ohledně klíčových prvků pro spolupráci státnío zastupitelství v přeshraničních případech v trestních věcech a politická rozprava k boji proti nezákonnému obsahu online v souvislosti s návrhem aktu o digitálních službách.

 

Přijaty budou také závěry Rady o ochraně zranitelných dospělých osob napříč EU, což bylo jedno ze stěžejních témat portugalského Předsednictví. V současnosti neexistují jednotná pravidla mezinárodního práva soukromého použitelná v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech týkající se ochrany zranitelných dospělých osob v přeshraničních situacích v celé EU. Rozdíly existují především v oblasti uznávání a výkonu opatření na ochranu zranitelných dospělých osob a v oblasti uznání právního zastoupení. Roztříštěnost pravidel v těchto otázkách by mohla narušit výkon práva zranitelných dospělých osob na volný pohyb a pobyt v členském státě, který si zvolí, a narušit správu jejich majetku v přeshraničním kontextu. ČR vítá iniciativu portugalského Předsednictví ohledně zajištění jednotných pravidel ochrany dospělých v rámci EU a podporuje navržené závěry Rady.

 

Členské státy budou také ze strany Komise a Úřadu evropského veřejného žalobce informovány o aktuálním stavu zahájení činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, ke kterému došlo 1.6. 2021

Autor: Euroskop, Úřad vlády