Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Neformální jednání ministrů životního prostředí EU 20.–21. 7. 2021

Euroskop, Úřad vlády, 20.07.2021

Dne 20. a 21. července 2021 se ve slovinském městě Brdo pri Kranju uskuteční neformální jednání ministrů životního prostředí EU. Tématy setkání budou změna klimatu a biologická rozmanitost.

 

První den zasedání bude věnován balíčku Fit pro 55, který Evropská komise zveřejnila 14. července 2021. Balíček má zajistit implementaci cíle snížení emise skleníkových plynů v EU do roku 2030 o alespoň 55 % oproti roku 1990. Ministři si vymění své první neformální názory na balíček 14 revolučních legislativních návhrů. V této části setkání bude přítomen výkonný místopředseda EK Frans Timmermans. Ministr Brabec měl již příležitost komunikovat český pohled na revoluční legislativní balíček Fit for 55 a to minulý týden v pátek, kdy F. Timmermans přicestoval do ČR. Česko se tak stalo první zemí, kterou místopředseda Komise odpovědný za implementaci Evropské dohody pro Evropu navštívil.

Odpolední zasedání bude zaměřeno na přípravy konference smluvních stran OSN o změně klimatu (COP26), která se bude konat v listopadu v Glasgow. Velká Británie dělá nyní vše pro to, aby se konference mohla uskutečnit za fyzické účasti delegátů smluvních stran. Hlavním cílem COP26 je dokončení přípravy pravidel pro implementaci Pařížské dohody, tzv. „Paris Rulebook“. Zde jde především o dokončení prováděcích pokynů pro mechanismus dobrovolné spolupráce podle článku 6 Pařížské dohody a pravidel pro rámec posílené transparentnosti. Zásadními tématy budou rovněž otázka adaptace na změnu klimatu a financování adaptačních a mitigačních opatření v rozvojových zemích.

Druhý den zasedání, na kterém bude přítomen evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius, bude věnován biologické rozmanitosti. Zasedání začne diskusí o přípravách konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD COP 15, plánovaný na říjen v čínském Kumnigu) a souvisejícího globálního rámce pro biologickou rozmanitost po roce 2020, který zahrnuje revidované cíle zaměřené na snižování ztráty biologické rozmanitosti po 2020. Poté komisař Sinkevičius předloží zprávu o provádění iniciativy opylovačů která, představuje historicky první unijní rámec pro řešení úbytku volně žijících opylovačů. Opylující hmyz má zásadní význam pro fungování ekosystémů, pro zajištění potravin a léků i pro naše dobré životní podmínky. Každý desátý druh včel a motýlů v Evropě se však nachází na pokraji vyhynutí a u třetiny z nich je pozorován pokles. Ministři si k této iniciativě vymění první názory.

Za ČR se zúčastní Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů.

 

Autor: Euroskop, Úřad vlády